Emlak Konut GYO 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (10.03.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 1,35 TL
Hedef Fiyat: 2,05 TL
Getiri Potansiyeli: %52

 Beklentimizle uyumlu net kar. Emlak Konut GYO, yılın son çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 467 mn TL’nin %23,6, bizim beklentimiz olan 560 mn TL ile uyumlu 577,8 mn TL net kar açıkladı. Her anlamda beklentilerin üzerinde gelen sonuçların hisse performansına etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

 Gelir paylaşımlı projelerin ağırlıkta olması nedeniyle güçlü ciro performansı kaydedildi. Şirketin 4Ç19’da net satış gelirleri, hem ortalama piyasa beklentisi olan 1.723 mn TL hem de bizim beklentimiz olan 1.558 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %65,2 artışla 2.083 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Son çeyrekte satış gelirlerinin kırılımına baktığımızda, gelir paylaşımı yöntemi ile projelendirilen arsaların satışlarından 1.246 mn TL, arsa satışlarından 310,4 mn TL, konut ve ticari ünite satış gelirlerinden ise 520,8 mn TL gelir kaydedildi. Maliyetler 4Ç19’da yıllık bazda %22,4 artışla 1.135 mn TL seviyesinde gerçekleşirken; gelir paylaşımı yöntemi ile projelendirilen arsaların maliyetleri 426,2 mn TL, satılan arsa maliyetleri 238,9 mn TL, satılan konut ve ticari ünite maliyetleri ise 442,9 mn TL’lik kısmını oluşturdu. Yılın son çeyreğinde faaliyet gideri de yıllık bazda %22,6 artarak 120,6 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Faaliyet giderlerinin satışlara oranı ise yıllık bazda 2 puan gerileyerek geçen yıl son çeyrekteki %7,8 seviyesinden %5,8 seviyesine geriledi.

 Beklentinin üzerinde operasyonel kar. Emlak Konut GYO 4Ç19’da, hem bizim beklentimiz olan 475 mn TL hem de piyasa ortalama beklentisi olan 527 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %257,7 artışla 850,3 mn TL FAVÖK kaydetti. Şirketin 3Ç19 itibariyle 4,0 mlr TL seviyesinde olan net borcu ise 4Ç19 itibariyle %4,2 artarak 4,2 mlr TL düzeyine çıktı.

 EKGYO için hedef fiyatımızı 2,05 TL’ye revize ediyoruz. Son çeyrek finansal sonuçlarında, net kar beklentimizle uyumlu gerçekleşmesine karşın, beklentimizin üzerinde gelen ciro ve FAVÖK performansı dolayısıyla tahminlerimizde revizyona gidiyoruz. 2020 satış gelirleri tahminimizi %3,6, FAVÖK tahminimizi %4,2 yukarı yönlü revize etmemiz neticesinde Emlak Konut GYO için 12-aylık hedef fiyatımızı 1,90 TL’den 2,05 TL’ye revize ediyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Yıl genelinde gerilemesini öngördüğümüz enflasyonla birlikte küresel ortamı da dikkate aldığımızda, politika faizinde indirime devam edilmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda, son üç aydır açıklanan verilerde de teyit edildiği gibi, konut satışlarında gözlenen toparlanmanın güçlenmesini bekliyoruz. Piyasada arz/talep dinamiklerindeki dengelenmenin konut fiyatları üzerindeki baskıyı hafifleteceğini düşünüyoruz.