Ekonomi Politikasının Başlıca Amaçları, Araçları ve Olası Sonuçları

Mahfi Eğilmez – 18.01.2013
Ekonomi politikasının başlıca amaçları, bunlara ulaşmakta kullanılabilecek araçlar ve bu uygulamaların olası sonuçlarını aşağıdaki tabloda özetlemeye çalışıyorum.
Amaç
Uygulanacak politika araçları
Olası sonuçlar
Büyümeyi hızlandırmak
Gevşek para politikası (faizlerin düşürülmesi, zorunlu karşılıkların indirilmesi, likiditeyi bollaştıracak APİ uygulaması.)
Gevşek maliye politikası (Kamu harcamalarının artırılması, vergilerin düşürülmesi, teşviklerin artırılması.)
Faizlerde düşüş, kredilerde artış, yatırım artışı ve / veya kapasite kullanımında artış, üretim artışı, istihdam artışı (işsizlik düşüşü) ithalat artışı (başta enerji ithalatı olmak üzere), cari açıkta artış, bütçe açığında artış.
Enflasyonla mücadele etmek
Sıkı para politikası (faizlerin artırılması, zorunlu karşılıkların artırılması, yerli paranın değerli tutulması.)
Sıkı maliye politikası (harcamaların kısıtlanması, vergilerin artırılması, bütçe disiplininin yükseltilmesi.)
Faiz artışı, talepte düşüş, kredilerde düşüş, ithalatın düşüşü, cari açığın düşüşü, bütçede faiz giderlerinin artışı, faiz dışı giderlerin düşüşü (hangisi daha büyükse bütçe açığı ona göre biçimlenir.)
İşsizlikle mücadele etmek
Gevşek para politikası (faizlerin düşürülmesi, zorunlu karşılıkların indirilmesi, likiditeyi bollaştıracak APİ uygulaması.)
Gevşek maliye politikası (Kamu harcamalarının artırılması, vergilerin düşürülmesi, teşviklerin artırılması.)
Kamu harcamalarında artış, vergi indirimleri ve / veya teşviklerde artış, büyümenin teşviki, istihdam artışı, talep artışı, enflasyonist baskılarda artış.
Cari
açığı düşürmek
Sıkı para politikası (zorunlu karşılıkların artırılması, yerli paranın değer kaybetmesi)
Destekleyici maliye politikası önlemleri (ithal ikamesi uygulaması, ihracat teşvikleri)
Tarife dışı engeller uygulaması
İhracat artışı, ithalat düşüşü, kredilerde düşüş, yatırımlarda düşüş, üretimde düşüş ve / veya arzın talepteki artışı karşılayamaması, büyümenin düşüşü.
Bütçe
açığını düşürmek
Sıkı maliye politikası (harcamaların kısıtlanması, vergilerin artırılması, bütçe disiplininin yükseltilmesi.)
Kamu harcamalarının düşüşü, vergi gelirlerinin artışı, kamu borçlanmasının düşüşü.
Gelir dağılımını düzeltmek
Maliye politikası önlemleri (Vergilerle ilgili düzenlemeler)
Dolaysız vergilerin artışı, vergi denetiminin yaygınlaştırılması, kayıt dışı işlemlerle mücadele.
Kamu kesimi
borç yükünü azaltmak
Sıkı maliye politikası (harcamaların kısıtlanması, vergilerin artırılması, bütçe disiplininin yükseltilmesi.)
Destekleyici para politikası önlemleri (faizlerin düşmesi için çaba)
Kamu borç yükünün düşüşü, faizlerde düşüş, özel kesimin piyasadan dışlanması olgusunun tersine dönmesi, özel kesim borçlanmasının artması.
Not: Bu uygulamaların hepsinin burada sunulduğu gibi yürütülmesi gerekli değildir. Burada yer verilen sonuçlar olası sonuçlardır. Uygulama farklılığına, ekonomik yapının farklılığına ve beklentilerin farklılığına göre farklı sonuçlar çıkması söz konusu olabilir.

Mahfi Eğilmez’in tüm yazıları için: www.mahfiegilmez.com

Finkafe'de Paylaş

One Comment on “Ekonomi Politikasının Başlıca Amaçları, Araçları ve Olası Sonuçları”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir