EKGYO: Beklenti artarken

EKGYO: Kanal İstanbul belirleyici mi?

EKGYO, TRGYO ve diğer sektör hisseleri yaptıkları dalgalanmalarla beklentiyi yönetmenin rotasını çiziyorlar. Haberlerle hareketlenmekten öte, belli dönemlerde yaşanan aşırı sapmalara tepki olarak sinyallerini üretmektedirler. Beklenti de buna göre şekilleniyor: trendin matematiği var mıdır?

2021: başlangıç iyi, gelişme iyi

Kaynak veya başlangıç noktasına göre hesaplamaları yapınca 2021 ilk sinyallerini yılın kalanı için “dikkat çekici önem” skalamızda yukarılarda görmekteyiz. Ocak ayı ilk yarısında, günlük bazda, 2021 döneminin en iyi işlem miktarını görmüşken, sinyal değeri açısından kuvvetli başlangıç yapmıştır.

Yine, 1 ay dolmadan şubat ilk yarısında yaptığı hareketle de işlem miktarını canlı trafikte tutmuştur. Hareketli ortalamalar açısından bakarsak: 2021 yılını temsil edecek eğrinin düşmemesi için ilk çabasını göstermiştir. Açıktır ki bu çaba geleceğe yönelik beklenti planıyla ilişki halindedir. Sonuçta haberleri belirleyen piyasa hareketleridir. Hatta ve hatta: şubat ilk yarısında 2 gün üst üste o ana dek görülen yılın en iyi değerlerine imza atarak “beklenti sinyali” algoritmik anlamda da canlı tutulmuştur.

–> Şubat 2021den geriye bakınca, yılı canlı tuttuğunu görüyoruz. Yüksek hacimli hisseler arasında oldukça dikkat çekici.

Şunu da düşünmek gerekir: yüksek işlem miktarlı dönemlerin alıcılarının bir şekilde elde çıkararak pozisyonlarını kar ile kapatma isteğinde olacakları ve diğer oyunculara karşı piyasayı kendi oyun planlarına göre hareket ettirmeye çalışacakları açıktır.

Bir ay sonraya geldiğimizde: Mart 2021 ilk yarısında yine ama zayıflayan yükseliş görmekteyiz. Yılın tamamını temsil eden ortalama hareketin, öncekilere göre “daha az yıpratıcı” şekilde bozulduğunu görmekteyiz. Bir başka deyişle, temsilci ortalamadan negatif sapma, aşağı yönlü kopma belirgin şekilde oluşmaya başlamıştır.

Bu kopmalar tepki yükselişi getirecekse, zamanlamasını belirleyen o ana dek biriken veriler üzerinden model cevabı olacaktır.

Buna göre: 2021 yılı ilk yarısındaki yükseliş dalgaları arasına serpişen düşüş dalgalarındaki zayıf seyir, sinyalleri güçlü tutmaktadır.

Kıyaslamak gerekirse: 2021 ilk yarısı sinyalleri, 2. yarı sinyallerine göre belirgin şekilde güçlü kalmaktadır.

—> 2. dönem arasındaki sinyal farkı gerilim yaratır ve bu da hisse fiyatını belirler.

Sonuç: Artan gerilim her piyasa trafiğinde hareketlenme üretir ve EKGYO için de geçerlidir.