Döviz döngüsü

Döviz kuru ve döngü hali: Dolar yükselir mi?

Dolar yükselişini ve düşüşünü “klasik yatırım kararı” bakışında temel soru olarak görmeye devam ediyoruz. Sosyal medya izleri, arama motoru sonuçları aynı yere çıkıyor: vazgeçemiyoruz, vazgeçemeyeceğiz. Bu durumun sosyolojik karşılığı: gelişmiş ülke seviyesine yaklaştıkça soru içerikleri ve tasarımları da değişecektir. Bu kaçınılmaz döngüyü günlük gelişmeler üzerine oturtursak dönüştüğümüz çizgi “beklenti – umut” arasından geçmektedir.

Bahar dönemi yazılarımızda belirttiğimiz gibi: istikrar 2021 yılı için yayılmaktadır. Hangi istikrar? Dalgalanmada istikrar. İşlem yaparak ticaretini sürdürülenler için mükemmel oyun sahası değil mi? Oyunun kurallarını bilerek devam etmek ve puan almak mümkün olduğu gibi, tersi de kuvvetli olasılıktır her zaman. Kuralları bilmiyorsak da modeller kurarız. Böylece, sezgiyle algılamaya çalıştığımız oyun sahası ve oynanma biçimini “daha görsel” hale getirmiş oluruz.

Varlıkların davranışı üzerine bakışımızın değişmediğini aynı basit denklem üzerinden, cebirsel hareketler ile göstermeye devam edebiliriz:

c = a – b (kara kutu modelin basit hali denklem) – eşitlik

c = gelecekteki performans değişimi / değişim  (yerli/yabancı/yerli beklentisi, raporlarda özetin özü)

a = model bazlı belirleyici geçmiş davranışındaki değişim (algoritmik kutu)

b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışındaki değişim

—>  performans hızını belirleyen a ve b üzerinden gelen değişimlerdir.

Basit kurallar seti (oyunu anlayabilmek için)

1)      a ve b ters yönlü hareket ederse uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar

a.       a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü)

b.      a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır   (satım yönü)

2)      Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar

3)      Dramatik hata: sadece (b) üzerinden karar alınması. Sebep-sonuç ilişkisi için yetersizdir

Geleceğe not: değişimdeki hızı daha çabuk belirleyebilecek parametre ancak çarpımsal olabilir (bölme de bir çarpma işlemidir. Bu faktör üzerine ileride detay vereceğiz

Bugünden ileriye bakarsak: denklemdeki c ne olur?

b parametresi:  son 50 – 55 işlem gününde geçmişine göre daha düşey hareket gösterirken, dalgalanma devam ediyor.

a parametresi: otomatik hesaplanan eşik değerin altında kalmaya HALEN devam etmektedir (çok negatif katkı)

Fark denklemi üzerinden sonuca gidersek: c değişimi geçmiş hareketine göre daha da negatif kalmaya devam edecektir.

Portföy dağılımı günlük gerilimlere açıktır, sağlığının takibiyle reçete rapor yazılması gerekmektedir.