Dolar TL getirisi geri düştü

Dolar TL için ortalamaya geri dönüş döngüsü

Dolar TL karşısında neden değer kaybetsin, neden değer kazansın? Herhangi siyasi ve ekonomik haberden bağımsız olarak geleceğin performans tasarımına baktığımızda “ortalamaya dönüş” prensibinin işlediğini görüyoruz. Bu keskin yaklaşımın mutlaka doğrusal bakışta görülmesi gerekmemektedir. Matematikte cebirden öteye gittikçe kavramların anlam kazanan derinliğini görmekteyiz. Bu da akademik ve piyasa makaleleri konusu olmuştur. Biz de kendi yaklaşımımızla bu tespitlere katkı vermekteyiz. Herhangi karşıt görüş üretiminin de bu çerçevede genişletilmesi geleceğe katkı verecektir. Tabloda yıllar bazında 3 cisim problemini çözecek getiri gelişimini görmekteyiz.

Her etkili model karmaşık olmak zorunda değildir

Basit bir bakışla, reel getiri (enflasyona göre) bazlı görmeden de bazı tespitleri yapmak mümkündür. Klasik yatırım araçlarının (3 cisim) getiride yakınsama ve ıraksama halleri geleceğin kırılmaları için fikir vermektedir. Kırılma şiddetindeki büyüklüğü yüksek tutulma derecesiyle açıklayabiliriz (en alt satır). Geçmişte birbirlerine göre kırılmalar yüksekken, artan tutulma derecesiyle kırılmalar azalmış veya getiriler yakınsamıştır. Bu durumu dalgalanma derecesi olarak matematiğin bir evreninde görebiliriz. Sonuçta bir bütünlük varsa, bakış açısı değişiyor olsa da gerçeği (geleceği) değiştiremeyiz. Olacak olan oluyor ise, bunu sistemli şekilde görmenin yollarını bulmalıyız.

Sayısal modelle dalgalanmalara bakış

Tablonun parametre derinliği arttıkça, üzerine kurulacak yapı daha sağlam (kırılamaz, çürütülemez) hale gelmektedir. Sadece son satırın eklenmesi, üst satırlardaki zaman – değer 2 boyutlu dünyasından çıkarım yapmayı sağlamıştır. Varlık sınıfları (en sol sütun) arttırılarak farklı tutulma halleri de yakalanabilir.

Getiride tutulma halleri

– birim zamandaki getirilere baktığımızda geçmiş yıl performanslarına göre hareketlenme(me) bakışı gelişiyor

– performans açısından önde olanın geriye düşeceği bir yarıştan bahsetmiyoruz

– tutulma halleri açısından bakınca 3 cisim arası dalgalanmanın (kırılım) giderek azaldığı döneme gidiyoruz

– bu gidişin tarihselliği de zamanda geriye giderek tekrar doğrulanabilir

– cebirden ötesi: geometri – trigonometri – analiz