Doğuş Otomotiv 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (17.08.2018)

Doğuş Otomotiv 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Mevcut Hisse Fiyatı: 5.50 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 8.50TL
Potansiyel Getiri: %55

2Ç18 Finansal Sonuçlar – Nötr

Beklentilerle uyumlu

 Doğuş Otomotiv 2Ç18 finansal sonuçlarında 56mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan 61mn TL ve bizim beklentimiz olan 50mn TL ile genel olarak uyumludur.

 Satış gelirleri de bu dönemde 3.05mlr TL olarak gerçekleşmiş, iştiraklerden gelen 20mn TL de net karı olumlu etkilemiştir.

Operasyonel kar beklentilerle uyumlu

 Bu dönemde net satış gelirleri yıllık %3 azalırken, FVAÖK ise yıllık %30 büyümüş ve 151mn TL olarak geçekleşmiştir (beklenti: 155mn TL). Doğuş Otomotiv bu çeyrekte %10.6 brüt kar marjı kaydetmiştir. Ortalama fiyatlarda çeyreksel %4
azalma görüyoruz. Bunda ürün miksinin etkisi olduğunu düşünüyoruz.

 Şirketin maliyet odaklı yaklaşımı devam etmekte olup operasyonel giderlerin satışlara oranı 2Ç18’de yıllık 0.34 puan azalarak %6.3 olarak gerçekleşmiştir.

 Doğuş Otomotiv’in 2.4 milyar TL’lik net borç pozisyonu yüksek faiz gideri yaratmaktadır. Şirket bu dönemde 102mn TL finansal gider (91mn TL’si faiz gideri) kaydetmiştir. Bu dönemde iştiraklerden elde edilen TL20mn gelir bizim beklentimizle uyumludur.

 Operasyonel tarafta FVAÖK 151mn TL olmuş, beklentilerin %2.6 altında gerçekleşmiştir. FVAÖK marjıysa bu dönemde %5.0 olmuştur.

2018 yılı beklentileri

 Doğuş Otomotiv 2018 yılı için otomotiv pazar büyüklüğü beklentisini değiştirmemiş ve 850-875bin adet seviyesinde tutmuştur. Perakende satışları ise 155-165bin (önceki:165-175bin) adet seviyesinde olacağını tahmin etmektedir.

Sonuçların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz

 Doğuş Otomotiv”in finansal sonuçları beklentilerle uyumludur. Sonuçların hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 Şirket bugün saat 14:30’da bir analist toplantısı düzenleyecektir.

Raporun tamamı için tıklayın.