Doğan Holding Şirket Haberleri – (23.06.2014)

Açıklama

Şirketimizin, doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz başvuru “olumlu” sonuçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.06.2014 tarih ve 2014/18 sayılı Haftalık Bülteni’nde konuya ilişkin olarak; “Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24/1 maddesi hükmü çerçevesinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ortaklarına 0,67 TL; Doğan Yayın Holding A.Ş. ortaklarına ise 0,50 TL fiyat üzerinden ayrılma hakkı tanınması suretiyle, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.” denilmiştir.

Bundan sonraki süreçte, birleşmeye taraf her iki Şirket de, birleşme işlemini pay sahiplerinin onayına sunmak üzere, gerekli ilan ve duyuru yükümlülüklerini de tamamlamak suretiyle, genel kurul hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayacaktır. Konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde, ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin, birleşme işlemi ile ilgili olarak herhangi bir hak kaybına uğramamalarını teminen, Şirketimiz tarafından KAP (www.kap.gov.tr) vasıtasıyla yapılacak ve eş zamanlı olarak da Kurumsal İnternet Sitemize (www.doganholding.com.tr) konulacak açıklamaları ve/veya duyuruları güncel olarak takip etmeleri gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir