Doğan Holding 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (3.03.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 9,95
Hedef Fiyat(TL/hisse) 10,00
Potansiyel Getiri %1

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %146,1 artışla 13.5 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net satışları %165,7 artışla 43.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 52,6 artışla 1.1 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre %151,1 artışla 4.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 54 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 501 baz puan düşüşle %8,2 olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre 54 baz puan düşüşle %9,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,80 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %10,8 düşüşle 1.9 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net karı %112,6 artışla 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %81,8 artışla 5 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Holding, 4Ç22’de 1.881 mn TL net kar (kons: 2.089 mn TL; yıllık: -%11) açıklamıştır. 4Ç22’de oldukça güçlü gelir büyümesine karşın, en büyük segmentler olan petrol ürünleri ve sanayi brüt marjındaki bozulma, operasyonel büyüme üzerinde baskı oluşturdu ve FAVÖK’te %53’lük zayıf bir büyüme gerçekleşti. Net kar yıllık %11 azalış kaydederek baskı altında kalmıştır. Holding, 1,8 milyar TL net diğer gelir (4Ç21: 618 mn TL; 3Ç22: 626 mn TL) ve 835 milyon TL net finansal gider (4Ç21: 325 mn TL; 3Ç22: 602 mn TL) yazmıştır. Ertelenmiş vergi geliri nedeniyle efektif vergi oranı %0’ın altında kalmış ve 199 milyon TL net vergi geliri elde edilmiştir. Konsolide gelirlerdeki güçlü büyümeye ve FAVÖK’ün altındaki kalemlerin olumlu katkısına rağmen, yukarı bahsi geçen segmentlerin maliyet baskıları, grubun konsolide operasyonel karlılığı üzerinde baskı oluşturmaktadır. 2022’de %65’lik ağırlığı ile gelir bazında en büyük segment olan petrol ürünleri segmentinin geliri 4Ç22’de bir önceki yıla göre %117 artarak 8,3 milyar TL olurken, brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31 azalarak 261 milyon TL olmuştur. Brüt kar marjında 6,7 puanlık düşüş görülmüş, grubun karlılık görünümü üzerinde oldukça negatif etkisi olmuştur.2022’de %17’lik ağırlığı ile gelir bazında en büyük ikinci sektör olan sanayi segmentinin geliri, 4Ç22’de bir önceki yıla göre %251 artarak 2,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Brüt karı, esas olarak hammadde maliyetindeki önemli artış nedeniyle %54 ile zayıf bir yıllık büyüme göstererek 275 milyon TL olmuştur. İnternet&eğlence segmenti görünümü de -enflasyonist baskılar dikkate alındığında- %63’lük zayıf bir yıllık büyüme ile baskı altında kalarak 383 milyon TL gelir elde etmiştir. Brüt karı bir önceki yıla göre %57 artışla 383 milyon TL’ye yükselmiştir. Otomotiv, finans ve yatırım, gayrimenkul segmentlerinde ise hem ciro hem kârlılık büyümesinde olumlu görünüm mevcuttur. Şirket’in yatırımcı sunumunu yayımlamasının ardından brüt kâr altında kalan FAVÖK için de segment bazlı detayları inceleyebiliyor olacağız. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım