Doğan Holding 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / GCM Yatırım – (9.11.2022)

Doğan Holding (DOHOL) 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi

DOHOL 3Ç22’de 1,639mn TL konsolide net kâr açıkladı. Analist beklentileri bulunmuyordu. Net kâr çeyreklik 8.43% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 1,745% yükseliş gösterdi. Net kâr marjı 3Ç22’de 12.53% olurken, önceki çeyrekte 13.89% ve geçen yıl aynı çeyrekte 1.90% olmuştu.

Konsolide satış gelirleri 3Ç22’de 13074mn TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre 23.78% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 181.00% büyüdü. Brüt kâr marjı 3Ç22’de 10.17% oldu. Önceki çeyrekte 14.84% ve geçen yıl aynı dönem 11.81% olmuştu.

Konsolide FAVÖK aynı dönemde 982mn TL olurken, yıllık bazda 165.22% artış gösterdi. Çeyreklik -22.77% küçüldü. Favök marjı aynı dönemde 7.51% seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte 11.68% , geçen yıl aynı dönemde 7.93% olmuştu. FAVÖK rakamındaki küçülme ve marjlardaki daralma brüt kar marjındaki düşüş nedeni ile oluşmuş görünüyor.

9 Aylık Sonuçlar

Yılın ilk 9 ayında şirket 4,133 mn TL net kâr açıkladı. Net kâr geçen yıl aynı döneme göre 474.15% büyüdü. Bu dönemde şirket 30,845 mn TL satış geliri elde ederken satış gelirleri yıllık 175.85% artış gösterdi. FAVÖK 2,961 milyon TL oldu ve yıllık bazda 230.27% arttı.

Doğan Holding hasılatındaki artış, tüm segmentlerdeki büyümeden geldi. Akaryakıt perakendesi segmentinin gelirleri fiyat artışından kaynaklandı. Elektrik üretimi segmentinin gelirlerindeki büyüme toplam üretim artışı ve fiyat artışıyla desteklenmiştir. Sanayi ve ticaret segmentinin gelirleri ise Çelik Halat, Ditaş ve Sesa’nın güçlü ilk dokuz ay performansları ve Karel satın alımı ile %173 arttı. Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinin gelirleri ise çeşitlendirilmiş iş portföyü ve portföydeki markaların güçlü perfomansı ile %169 artarken; internet ve eğlence segmentinin gelirleri de DMC’nin iş ortaklığı olarak yeniden gruplanmasına rağmen reklam gelirleri, abone gelirleri ve diğer gelirler altında gösterilen Kanal D Romanya’nın uydu ve verici hizmet gelirlerindeki artışa bağlı olarak %58 büyümüştür.

Elektrik üretimi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret ve internet ve eğlence segmentlerinin FAVÖK rakamlarındaki artış bunda etkili olmuştur.

Holding’in gelirlerinin %69’u Akaryakıt sektöründen, %16’sı Sanayi, %6.4’ü Otomotiv ve %2.8’i Elektrik üretiminden gelmiştir. Geri kalan kısım Finansman Yatırım, internet, eğlence ve gayrimenkul sektörlerinden elde edilmiştir.

Yılın ilk 9 ayında şirket 12.73% brüt kâr marjı ile çalıştı. Geçen yıl aynı dönemde 12.02% olmuştu. Favök marjı 9.60% seviyesinde olurken, geçen yıl 8.02% olmuştu. Net kâr marjı 13.40% oldu. Geçen yıl aynı dönemde 6.44% olmuştu.

Aktif kârlılığı 14.94% olurken, geçen yıl aynı dönemde 4.72% olmuştu. Sektör ortalaması 12.78% seviyesinde bulunuyor. Özsermaye kârlılığı 30.05% olurken, geçen yıl aynı dönemde 7.89% olmuştu. Sektör ortalaması 49.02% seviyesinde bulunuyor.

İhracat oranı 4.39% seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının tamamında ihracat oranı 5.51% olmuştu.

Bu dönemin sonunda şirketin 3053 mn TL net nakiti bulunuyor. 2021 yılının sonunda şirketin 5,065 mn TL nakiti bulunuyordu. Cari oran 2.00x ve likidite oranı ise 1.51x seviyelerinde. Sektör ortalaması cari oran için 3.51x ve likidite oranı için 3.26x seviyesinde bulunuyor.

Şirketin nakit değerleri 2021 yılsonuna göre 489.5 milyon TL artarak 5,135.6 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 2619.8 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 5,373.5 milyon TL nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden 3,180.3 milyon TL nakit girişi sağlandı.

Finansman giderlerinin net satışlara oranı 4.77% olurken, geçen yıl aynı dönemde 3.59% olmuştu.

Şirket son kapanışa göre 13,826 mn TL firma değerinde bulunuyor. Son duruma göre 2.70x F/K (sektör 13.11x), 3.66x FD/FAVÖK (sektör 19.33x) ve 0.95x PD/DD (sektör4.11x) piyasa çarpanlarıyla işlem görüyor. Piyasa çarpanları oldukça makul seviyede bulunuyor. Özsermaye’deki büyümenin ardından DOHOL için hedef fiyatımızı 6.72TL seviyesinden 7.54TL seviyesine yukarı revize ediyoruz.

Kaynak: GCM Yatırım