Coca-Cola İçecek Hisse Yorumu / Tacirler Yatırım – (27.11.2023)

CCOLA – Şişelenen Başarı

Tavsiye: AL
Kapanış Fiyatı TL: 404,00
Hedef fiyat TL: 672
Getiri potansiyeli: %66

Coca-Cola İçecek için hedef fiyatımızı, güçlü performans ve büyüme hedefleri doğrultusunda pay başına 672,00 TL olarak yeniliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız %66 getiri potansiyeline işaret ederken, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Değerlememizin ana katalizörleri; i) yüksek gıda enflasyonu ve güçlü iç pazar talebi, ii) efektif büyüme stratejisi ile yeni pazar kazanımları, iii) ihracat satış hacimlerinde güçlü görünüm ve iv) güçlü operasyonel büyüme ile iyileşen karlılık marjları olarak öne çıkmaktadır. 2023T dönemi tahminlerimizde CCOLA, 6,0x FD/FAVÖK ve 11,3x F/K, 2024T dönemi tahminlerimizde ise 3,4x FD/FAVÖK ve 5,8x F/K çarpanından işlem görmektedir.

CCOLA, zorlu coğrafyalarda, iş geliştirme ve risk yönetebilme kapasitesi sayesinde, bu bölgelerin risklerini minimize etmeyi başarırken, bu doğru risk yönetebilme kapasitesinin bir ödülü olarak yüksek büyüme hedefine ulaşma konusunda avantaj kazanmaktadır. Büyüme potansiyeli çok yüksek olan bölgedeki faaliyetleri sayesinde sadece Türkiye’de değil, Coca-Cola global içerisinde de olumlu ayrıştığını düşünüyoruz.

Yüksek gıda enflasyonu ve güçlü iç pazar talebi…

Yüksek gıda enflasyonu ve güçlü iç pazar talebi, gıda üreticileri için güçlü bir büyüme ortamı oluşturmaktadır. Türkiye’ de gıda enflasyonu, 2023 yılı ağustos ayında %80,8 ile son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gösterge, gıda fiyatlarının son bir yılda yaklaşık iki katına ulaştığına işaret ediyor. Yüksek gıda enflasyonu, tüketicilerin gıda ürünlerine daha fazla para harcamasına neden olurken öte yandan gıda ürünlerinde iç pazar talebi de tüm makroekonomik zorluklara rağmen güçlü seyretmeye devam etmektedir. Gıda enflasyonundaki tırmanış, satış hacminin %38’ini Türkiye’den elde eden ve fiyatlama politikası kapsamında gıda enflasyonuna paralel fiyat artışlarını ürünlerine yansıtabilen CCOLA’ nın karlılık performansına direkt katkı sağlamaktadır. Hacimsel bazda CCOLA’ nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkeler arasında birinci sırada yer alan Türkiye’de, 3Ç23’te net satış gelirleri ise %113 artarak 13,8 milyar TL’ye ulaştı. Yüksek hacim beraberinde net satış gelirlerinin yükselmesi, şirketin güçlü iç pazar talebinden yararlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Buna ek olarak şirketin operasyonel maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmesi sayesinde FAVÖK büyümesi, karlılığı önemli ölçüde artırıyor. FAVÖK büyümesinin ciro büyümesini aşması, şirketin FAVÖK ve kar marjlarında istikrarlı ve önemli artışlar elde etmesini sağlıyor. 2024 yılında parasal sıkılaşmamım artmasıyla ekonomideki olası bir durgunlukta tüketici eğilimlerinin azalmayacağı, şartlara bağlı olarak ekonomik durgunluğun gıda ve içecek sektöründe özellikle ev içi tüketimi de artabileceğini düşünüyoruz. Türkiye’de ünite kasa başına satış geliri dolar bazlı olarak ciddi oranda güçlenerek 2013 seviyesi olan 2,5 dolara tekrar yükselmeyi başardı. Güçlü iç pazar talebinin önümüzdeki dönemlerde devam etmesi ve yüksek gıda enflasyonu sonucunda artan net satış gelirlerinin devam etmesini bekliyoruz.

Efektif büyüme stratejisi ile yeni pazar kazanımları…

Güçlü ve geniş bir pazar portföyü elde eden CCOLA, bu pazar çeşitliliğini sürdürerek çeşitli ülkelerdeki ekonomik durulmalar sonucunda ortaya çıkan zorlukları diğer ülke pazarlarındaki faaliyetleri ile kompanse ederek, etkin bir risk yönetimi izliyor. Büyüme stratejisini birleşme ve alımlarla sürdürmeyi planlayan şirket, yeni yatırımlarında ise gelişmiş pazarlardansa kişi başı gazlı içecek tüketimi düşük olan pazarları hedef almayı tercih etmektedir. Bu sayede, içecek tüketimini arttırarak pazar payını büyütmeyi hedefleyen CCOLA’ nın potansiyel büyüme bölgelerinin başında Kuzey Afrika ve Güney Batı Asya yer almaktadır. Ek olarak büyüme hedeflerini düşük borçluluk stratejisi ile sürdüren CCOLA, yeni alımlarını gerçekleştirmek için yeni borçlar üstlenmek yerine bu politika ile elde ettiği güçlü net nakit pozisyonuyla desteklemektedir. 3Ç23 itibariyle 0,6 Net Borç/ FAVÖK oranına sahip olan şirketin yeni borçlanmalara rakiplerine görece ihtiyaç duymuyor olması, önümüzdeki dönemde parasal sıkılaşma ortamında şirketin büyüme hedeflerinin sürdürülebilirliğinde önemli bir faktör olacağını düşünüyoruz.

Bangladeş Pazarı…

Büyüme faaliyetlerini sürdüren CCOLA’ nın yeni pazar hedefleri arasında birinci sırada Pakistan’a benzer fakat daha güçlü bir ekonomiye sahip olan Bangladeş yer alıyor. Küçük bir yüzölçümünde 170 milyon nüfusa sahip olan ve kişi başı günlük içecek tüketimi oldukça düşük olan Bangladeş pazarına girilmesi, CCOLA’nın sürdürülebilir büyüme ve yüksek karlılık performansına önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.

İhracat satış hacimlerinde güçlü görünüm…

Toplamda 11 farklı ülkede satışlarını sürdüren CCOLA’ nın 3Ç23 dönemi itibariyle satış hacminin %58’i uluslararası satışlardan elde edilmiştir. 3Ç23’te uluslararası operasyonlarda, Özbekistan ve Irak sırasıyla yıllık %27 ve %20’lik artışlarla hacim büyümesine en büyük katkıyı sağlayan ülkeler olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan Pakistan operasyonları ise makroekonomik dalgalanmalar nedeniyle düşen alım gücü beraberinde zayıf seyretmiştir. Pakistan’ın satış hacmi 3Ç23’te yıllık bazda %19 gerilerken, bir önceki çeyreğe kıyasla göreceli olarak iyileşme kaydetmiştir. İstikrarlı bir toplam satış hacmi içerisindeki payı %25-30 bandında seyreden Özbekistan operasyonları, elde ettiği hızlı ve karlı büyüme ile CocaCola İçecek genelinden daha etkin bir performans sürdürüyor.

Gelişen Pakistan pazarı verimliliği…

Pakistan pazarındaki politik belirsizlikler, düşen alım gücü, yüksek enflasyon ortamı ve Amerikan dolarına karşı zayıflayan rupi sebepleriyle bölgede elde edilen satış hacimleri 3Ç23’te yıllık bazda %19 oranında daralış kaydetti. Ancak, tüm bunlara rağmen Pakistan’da son 3 yıldır pazar lideri olan CCOLA, %20 oranındaki satış hacmini korumayı başardı. Makroekonomik sebeplerden yıldan yıla daha rekabetçi bir pazara dönen Pakistan’da her şeye rağmen korunan toplam satışlar içerisindeki payın, ülke ekonomisinin stabilize olması durumunda şirket karlılığı bakımından etkin bir katalizör olacağı kanısındayız.

Güçlü FAVÖK büyümesi ile iyileşen karlılık marjları…

Şirketin operasyonel maliyetlerini etkin yönetmesi beraberinde FAVÖK büyümesi, karlılığı önemli ölçüde artırarak desteklemeye devam ediyor. FAVÖK büyümesinin, ciro büyümesine oranla daha baskın olması sonucunda yıldan yıla FAVÖK ve kar marjlarında istikrarlı ve önemli ölçüde artış elde etmesini bekliyoruz. 3Ç23’te yıllık bazda %114 büyüme ile 6,9 milyar TL FAVÖK elde edilirken, net satış gelirlerinin %82 oranında yıllık büyüme kaydetmiştir. Şirketin etkin maliyet yönetimi beraberinde, gelecek dönemlerde de karlılığını artırarak sürdürülebilir büyümesine devam edeceğini öngörüyoruz. Böylece, 2024T dönemi değerlememizde %20,8 marj ile FAVÖK rakamının yıllık bazda %77,4 artışla 34,2 milyar TL Milyar TL’ye ulaşmasını tahmin ediyoruz.

Riskler…

i) Parasal sıkılaşma ortamında önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan daralma sonucunda tüketici talebinin olumsuz etkilenmesi ve ii) artan hammadde ve işçilik maliyetlerinin marjlar üzerinde baskı unsuru yaratması, şirketin ana riskleri arasında öne çıkmaktadır.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Tacirler Yatırım