Coca Cola İçecek 2023 3. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (1.11.2023)

CCOLA – 3Ç23 Bilanço Analizi

Kapanış (TL): 367,80
Hedef Fiyat (TL): 600

Coca Cola (CCOLA) 3Ç23 döneminde 4.326 Milyon TL net kar elde ederek piyasa beklentisi olan 3.559 Milyon TL’nin üzerinde bir net kar açıkladı. Coca Cola’nın beklenti üstü gelen net karlılığında cirodaki büyüme etkili oldu. Maliyet yönetimi ve maliyetlerin fiyatlara yansıtılması ile diğer faaliyet gelirleri karlılığı desteklerken, finansal giderler ve vergi karlılığı baskıladı. Şirket bu sonuçla 3Ç23 döneminde net karını yıllık bazda %137,9 artırırken, çeyreklik bazda %81,2 artırdı. Şirketin net kar marjı 2023 yılının 3. Çeyreğinde %13,6 seviyesinde gelerek yıllık bazda 3,2 puan, çeyreklik bazda 3,3 puan artış gösterdi.

31 Milyar TL’lik ciro… Coca Cola 3Ç23 Döneminde 31.734 Milyon TL ciro elde ederek yıllık bazda %82,3’lük büyüme kaydetti. Şirketin cirosu çeyreklik bazda %36,4 büyüdü. Piyasanın satış beklentisi 31.681 Milyon TL seviyesindeydi. 3Ç23 döneminde Coca Cola’nın satış hacmi yıllık bazda %3,1 seviyesinde artarak 482 Milyon Ünite Kasaya ulaştı. Türkiye ve Orta Doğu sırasıyla yıllık %12,1 ve %16,2 hacim artışı ile büyümenin lokomotifi oldu. Türkiye pazarı için 3Ç23’te Coca-Cola Müzik, Fanta Festivali ve turizm aktivitelerini içeren tüketici odaklı ve sadakat artırıcı pazarlama kampanyaları satışlardaki büyümede etkili oldu. Hava sıcaklıklarının da normalin üzerinde gerçekleşmesi üçüncü çeyrekteki yıllık %12,1 hacim artışını destekledi. Yurt içi pazarda 2023’ün 3. Çeyreğinde 113,4% net satış geliri artışı ve %90,4 ünite kasa başı net satış geliri büyümesi kaydedildi. Güçlü hacim büyümesinin yanında müşterilerin etkin ve hassas fiyat artışları, enerji ve premium kategorilerinin toplam portföy içinde artan payı ve optimize edilen ticari indirimler net satış gelirinde yüksek büyüme sağlanmasına yardım etti.

Şirketin Özbekistan faaliyetleri yıllık bazda %26,7 büyüme gösterirken, Irak’ta gerçekleşen faaliyetleri %19,7 büyüme gösterdi. Pakistan’da ise satış hacmi %19,0 düştü. Uluslararası operasyonların net satış geliri %63,6 artış kaydederek 18,0 milyar TL’ye ulaştı. Ünite kasa başına net satış geliri Türk Lirası bazında %67,7; kur etkisinden arındırılmış olarak ise %18,7 artış gösterdi. Kazakistan ve Pakistan’da hacim performansı daha zayıf gerçekleşirken, tüm uluslararası operasyonlarda enflasyonu ve ilgili pazarlarda artan özel tüketim vergilerini yansıtmaya yönelik etkin fiyatlama aksiyonları alındı.

Toplam gazlı içecek kategorisi ise Fanta ve Schweppes’in güçlü performanslarıyla birlikte satış hacimleri %1,8 büyüme gösterdi. Schweppes %31’lik satış hacmi büyümesiyle başı çekti. 3Ç23 Döneminde Gazlı içeceklerin toplam içeceklere oranı %82 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda 1 puan geriledi. Düşük baz, etkili pazarlama aktiviteleri ve ticari uygulamalar sayesinde gazsız içecek kategorisi 3Ç22’deki %7,1’lik yükselişin üzerine %8,2 hacim artışı ile istikrarlı büyüme trendini sürdürdü. Gazsız içeceklerin toplam içeceklere oranı 3Ç23’de %8 seviyesinde kalarak bir önceki yıla kıyasla benzer performans gösterdi. Su kategorisi ise 3Ç22’ye kıyasla 1 puan artarak toplam içeceklerin %10’unu oluşturdu. Şirketin ünite başına geliri konsolide olarak 65,8 TL seviyesinde gerçekleşti.

Tam gaz marj marj… Coca Cola’nın nominal ve reel büyümesine marjlar da eşlik ediyor. Şirketin net kar marjındaki artışın yanı sıra brüt kar marjındaki ve FAVÖK marjındaki iyileşmeler dikkat çekici. Coca Cola’nın 3Ç23 Brüt Karı 11.933 Milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin brüt karı yıllık bazda %102,5, çeyreklik bazda %46,7 arttı. Coca Cola’nın 3Ç23 brüt kar marjı ise yıllık bazda 3,8, çeyreklik bazda 2,7 puan artarak %37,6 seviyesinde gerçekleşti Etkin fiyatlandırma ve düşen şeker fiyatları brüt karlılıkta etkili oldu. Türkiye faaliyetlerinin brüt kar marjı 3,9 puan artarak %41,4’e yükseldi. Ölçek ekonomisi, disiplinli ve dinamik fiyatlama Türkiye faaliyetlerini olumlu etkiledi. Uluslararası operasyonların brüt kar marjı ise 3,0 Puan artarak %34,7 seviyesinde gerçekleşti. Pakistan ve Irak marj artışının öncüleri oldular. Şirketin elde ettiği FAVÖK ise bu dönemde 7.654 Milyon TL seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %105,3 artış gösterdi. Piyasa Coca Cola’nın 7.202 Milyon TL FAVÖK elde etmesini bekliyordu. Şirketin FAVÖK’ü çeyreklik bazda %52,7 arttı. FAVÖK marjı 3Ç23 Döneminde %24,1 seviyesinde gerçekleşerek tarihin en yüksek 2. FAVÖK marjı olmuş oldu. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 2,6 puan, yıllık bazda 2,7 puan artış kaydetti.

9 Aylık Sonuçlar… 2023 yılının ilk 9 ayına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %73,1 artışla 70,6 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı 2,9 puan artışla %35,8 seviyesinde, FAVÖK marjı 1,7 puan artışla %22,0 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %87,3 artış gösterdi ve 15,5 milyar TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 9 aylık net dönem kari %110,5 artışla 7,7 milyar TL’ye yükseldi.

Net borç pozisyonu azalıyor… Şirketin net borç pozisyonu 2022 yılının aynı dönemine göre %54,7 artarken, bir önceki çeyreğe göre %22,8 azalarak bu dönemde 10,4 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 0,6 seviyesinde gerçekleşti. 30 Eylül 2023 itibariyle şirketin döviz işlemi bulunmamaktadır.

Şirketin nakit değerleri arttı… Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 7,1 milyar TL artarak 21,1 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 8,6 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 6,1 milyar TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 435,5 milyon TL nakit çıkışı oldu.

2023 Yılsonu Beklentileri… Şirket 2023 yılsonunda Türkiye’de 2022 yılına paralel ile orta tek hane arasında büyüme beklentisine sahip. Ayrıca Uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında büyüme şirket beklentileri arasında bulunuyor. Yüksek 40’lı, düşük 50’li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyüme elde etmesi şirket tarafından bekleniyor. Şirket FVÖK marjının 2022 yılına paralel veya hafif artış halinde olmasını bekliyor. Şirket yüksek tek haneli yüzdeler seviyesinde yatırım harcamaları / net satışlar oranını yakalamayı hedefliyor. Ayrıca düşük tek haneli işletme sermayesi / satışlar oranını hedeflemekte.

Değerlendirme… Şirketin beklenti üzerinde gelen net karının olumlu karşılamaktayız. Yurtiçinde ve yurtdışında enflasyonist ortamın devam etmesini şirket açısından pozitif buluyoruz. Nominal büyümenin yanı sıra hacimlerdeki büyümeyle beraber yurt içi ve yurt dışı büyümesini değerli görüyoruz. Küresel ekonomide talebin canlanmasıyla birlikte şirketin satış hacimlerinin artacağını düşünüyoruz. CCOLA için İNA modelimize göre hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 440 TL’den 600 TL’ye revize ediyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım