Coca-Cola İçecek 2023 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (1.11.2023)

3Ç23 Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 367,80 TL
Hedef Fiyat: 527,00 TL
Getiri Potansiyeli: %43

 Beklentilerin oldukça üzerinde net kar. 3Ç23’te Coca-Cola İçecek’in net karı kurum beklentimizin %24,2, ortalama piyasa beklentisinin %22,1 üzerinde yıllık bazda %137,9 artışla 4.326 mn TL seviyesine yükseldi. Net kar tahminimizdeki farklılaşmada, etkin maliyet yönetiminin desteğinde beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık etkili oldu. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansına yansımasını ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

 Beklentiler ile uyumlu ciro performansı. 3Ç23’te şirketin net satış gelirleri yıllık bazda %82,3 artışla 31.734 mn TL seviyesinde, hem kurum beklentimiz hem de ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Türkiye satış gelirleri yıllık bazda %113,4 artışla 13.796 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, uluslararası faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ise yıllık bazda %63,6 artışla 17.955 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi satış hacminde %12,1 artış görülürken, uluslararası satış hacminde yaşanan %2,5’lik daralma ile toplam satış hacmi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,1 artışla 482 mn kasa seviyesine geriledi. Satış hacimlerinde görülen ılımlı artışa rağmen, ünite kasa başına elde edilen gelir yurt içinde güçlü kalmaya devam ediyor. Ünite kasa başına gelir yurt içinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %90,4 artışla 68,6 TL seviyesinde gerçekleşirken, uluslararası operasyonlarda ise yıllık bazda %67,7 artışla 63,8 TL seviyesine yükseldi. Yurt içi pazar dinamiklerinin desteği ve artan hacimlere bağlı olarak Coca-Cola İçecek’in brüt kar marjı çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla 2,7 puan ve 3,8 puanlık artışlarla %37,6 seviyesine yükseldi.

 Beklentilerin üzerinde operasyonel marjlar. Coca-Cola İçecek’in FAVÖK rakamı 3Ç23’te yıllık bazda %105,3 artışla 7.655 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam ortalama piyasa beklentisinin %6,6, kurum beklentimizin de %5,5 üzerinde bulunuyor. Uluslararası operasyonlardaki fiyat artışları ve proaktif maliyet yönetimine ek olarak, yurt içi tarafta ürün karmasının desteğiyle operasyonel marjlarda iyileşme görüldü. Bu çerçevede, FAVÖK marjı yıllık bazda 2,7 puan artışla %24,1 seviyesine yükselirken, çeyreksel bazda da FAVÖK’ün 2,6 puan artış kaydettiğini gözlemliyoruz. Faaliyet gideri/satışlar rasyosu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 70 baz puanlık yükselişle %15,8 seviyesinde gerçekleşti. Brüt karlılıktaki iyileşmenin desteğiyle operasyonel karlılıkta görülen güçlü performans sonrasında Net Borç/FAVÖK rasyosu geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki 0,73x seviyesinden, 0,60x’e gerilerken, rasyo bir önceki çeyrekte 1,00x seviyesinde gerçekleşmişti.

Coca Cola İçecek için 12 aylık hedef fiyatımızı 527 TL’ye yükseltiyor ve ‘AL’ tavsiyemizi koruyoruz. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansına yansımasını ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz. Açıklanan 3Ç23 finansalları sonrasında hem makro tahminlerimizde hem de benzer şirket çarpanları modelimizde yapmış olduğumuz revizyonlar sonrasında hedef fiyatımızı 469,40 TL’den 527 TL seviyesine yükseltiyor ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım