Coca Cola İçecek 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (3.05.2023)

Coca Cola (CCOLA) 1Ç23 döneminde 1.034 Milyon TL net kar elde ederek piyasa beklentisi olan 957,7 Milyon TL’nin üzerinde bir net kar açıkladı.

Kapanış Fiyatı: 232,40 TL
Hedef Fiyat: 302 TL

Coca Cola net karını 1Ç23 döneminde yıllık bazda %64, çeyreklik bazda ise %59 artırdı. Operasyonel giderlerin artmasına rağmen konsolide satış hacmindeki %6,3’lük artış şirketin karlılığını destekledi. Dönem vergi gideri net karı törpüledi. Coca Cola’nın net kar marjı 2023 yılının ilk 3 ayında %6,6 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda 0,6 puan geriledi.

%79’un üzerinde artan satış gelirleri… Şirket’in satış gelirleri 1Ç23 döneminde %79,5 artarak 15.555 Milyon TL’yi buldu. Coca Cola’nın satış hacmi 2023 yılının ilk 3 ayında %6,3 artarak 353 Milyon kasaya ulaştı. Gazlı içecek kategorisinin toplam satış hacmi içerisindeki payı %82 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında gerçekleşen deprem nedeniyle şirketin Türkiye operasyonlarında %8,3’lük hacim kaybı yaşandı. Şirketin yurtiçi satış gelirleri 1Ç23 döneminde yıllık bazda %91,6 artış kaydaderken, yurtdışı satış gelirleri %73,0 artış gösterdi. Başta Pakistan ve Orta Asya olmak üzere çift hanelerde yaşanan satış hacmi büyümeleri uluslararası operasyonları güçlendirdi. Şirketin uluslararası operasyonları %14,7 büyüme kaydetti. Şirketin gazlı içecek satış hacimleri 1Ç22’ye kıyasla %9,5 büyüyerek güçlü artış kaydetti. Şirket 1Ç23 döneminde 5.160 Milyon TL brüt kar elde ederken, brüt karlılığını yıllık bazda %81,4 artırdı. Coca Cola’nın brüt kar marjı yıllık bazda 0,3 puan artışla %33,1 seviyesinde gerçekleşti.

Artan maliyetlerin etkisiyle kar marjları bir miktar geri çekildi… Ciro artışı üzerinde artan operasyonel maliyetlerin etkisi şirket tarafından hissedildi. Şirketin maliyetlerinde yaşadığı artış marjlarda baskıya neden oldu. 1Ç23 döneminde şirketin FAVÖK marjı %18,26 seviyesinde gerçekleşirken yıllık bazda 1,6 puan düşüş kaydetti. Şirke FAVÖK’ü 2.840 Milyon TL olurken, 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %65 daha fazla FAVÖK elde etti.

Net borç pozisyonu…. Şirketin net borç pozisyonu 2022 yılının aynı dönemine göre %17,1 artarken, bir önceki çeyreğe göre %34,1 artarak bu dönemde 8,1 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 0,7 seviyesinde gerçekleşti. 31 Mart 2023 itibariyle şirketin 1,9 milyar TL döviz açığı bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri azaldı… Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 723,5 milyon TL azalarak 13,3 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 352,2 milyon TL nakit çıkışı sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 1,9 milyar TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 1,2 milyar TL nakit girişi oldu.

2023 Yılsonu Beklentileri… Şirket 2023 yılsonunda Türkiye’de 2022 yılına paralel ile orta tek hane arasında büyüme beklentisine sahip. Ayrıca Uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında büyüme şirket beklentileri arasında bulunuyor. Şirket Yüksek 40’lı, düşük 50’li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyüme elde etmesi şirket tarafından bekleniyor. Şirket FVÖK marjının 2022 yılına paralel veya hafif artış halinde olmasını bekliyor.

Değerlendirme… Coca Cola 1Ç23 döneminde piyasa beklentisinin üzerinde net kar açıkladı. Artan operasyonel yük, finansman gideri şirketin net karını baskıladı. Coca Cola Türkiye’de yaşanılan depremin etkisiyle yurtiçinde azalan satış hacmine karşın, uluslararası operasyonlardaki artışla beraber karlılığını sürdürdü. CCOLA için İNA modelimize göre hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 214 TL’den 302 TL’ye yukarı yönde revize ediyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım