Coca Cola İçecek 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (3.05.2023)

1Ç23 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 232,40
Hedef Fiyat(TL/hisse) 311,00
Potansiyel Getiri %34

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %21,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %79,5 artışla 15.6 milyar TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %51,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 65,1 artışla 2.8 milyar TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 360 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 160 baz puan düşüşle %18,3 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %59,38 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %64,2 artışla 1 milyar TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %34,1 artışla 8.1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç23’de 15.556 mn TL satış geliri (kons: 15.656 mn TL-Gedik: 16.031 mn TL), 2.841 mn TL FAVÖK (kons: 2.630 mn TL-Gedik: 2.404 mn TL) ve 1.035 mn TL net kar (kons: 995 mn TL-Gedik: 1.005 mn TL) açıklamıştır. 1Ç23’te konsolide satış hacmi yıllık %6 yükseliş göstermiştir (Türkiye: -%8; uluslararası +%15). Yurtiçi satış hacmi fiyat artışları ve deprem etkisiyle nedeniyle ılımlı daralma kaydetmiştir. Pakistan ve Orta Asya, büyümeyi destekleyen ana pazarlar olmuştur. Çeyreklik bazda yurtiçi gelirleri yıllık %91,6, uluslararası gelirleri %73 büyüme göstermiştir. 1Ç23’te gazlı içecek kategorisi hacmi yıllık %9,3 (4Ç22: +%7,8), gazsız içecek kategorisi soğuk çay ve enerji içeceği sayesinde hacmi %5,6 yükseliş (4Ç22: +%21,5) ve su kategorisi daha yüksek değer yaratan daha küçük ambalajlar nedeniyle %14,7 azalış (4Ç22: -%10,9) göstermiştir. 1Ç23’te şirketin FAVÖK’ü yıllık %65,1 artış (çeyreklik: +%51,9) gösterirken, FAVÖK marjı %18,3 (yıllık: -160bp; çeyreklik: +360bp olmuştur. Hammadde, şeker ve ambalaj maliyetlerinin yüksek olması, yıllık olarak maliyetler açısından temel zorluk olmaya devam ederken, düşük hammadde maliyetleri ve fiyat ayarlamaları çeyreklik marjlara katkı sağlamıştır. 1Ç23’te yurtiçi FAVÖK marjı %8,1 olurken, uluslararası FAVÖK marjı %23,3 olmuştur. Ertelenmiş vergi geliri sonrası şirket son çeyrekte 1.035 milyon TL net kar elde etmiştir. Bu çeyrekte oldukça yüksek 1.277 milyon TL yatırım harcaması yapan şirketin 1Ç22’de 1.109 milyon TL negatif serbest nakit akışı, 1Ç23’te 2.118 milyon TL’ye yükselmiştir. 1Ç23’te nakit döngüsü artan alacaklar sonrası 7 gün düşmüştür. Net borç çeyreklik %17 artmış, şirketin net yabancı para pozisyonu çeyreklik olarak %38 artışla -17,6 milyar TL olmuştur. Hisse 2023 yılı beklentilerimize göre 3,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr/sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım