Coca Cola İçecek 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (28.02.2023)

Artan maliyet baskısı, 4Ç22’de marjları olumsuz etkilemeye devam etti…

AL
Hedef Fiyat: 270.00 TL
Önceki Hedef Fiyat: 270.00 TL
Yükseliş potansiyeli: %46,9

Coca Cola İçecek 4Ç22’de konsolide 649mn TL net kar açıklamıştır (4Ç21: 231mn TL net kar) (RT Piyasa Ort. beklentisi: 404mn TL net kar, Şeker Y.: 441mn TL net kar). Yurtdışı operasyonların güçlü satış hacmi, hem Türkiye hem de yurtdışı operasyonlardaki ünite kasa başına gelirlerin artması & sıkı faaliyet giderleri yönetiminin faaliyet karlılığını desteklemesi ve ertelenmiş vergi gelirlerinin olumlu etkisi, Şirket’in 4Ç22’de net kar açıklamasında etkili olmuştur. Artan kur farkı & yükselen faiz giderleri nedeniyle net finansman giderlerindeki artış (4Ç22: -431mn TL, 4Ç21: 243mn TL) ve Rekabet Kurulu tarafından verilen tek seferlik ceza (302mn TL) ise 4Ç22’de net karı baskılayan unsurlar olmuştur.

CCİ’in konsolide satış hacmi 4Ç22’de yıllık %6,8 artışla 285mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Şirket; gazlı içecekler kategorisinde 4Ç22’de konsolide yıllık %7,8 büyüme, kuvvetli seyreden enerji ve buzlu çay kategorisinin desteğiyle gazsız içecekler kategorisinde de konsolide yıllık %21,5 hacim büyümesi elde etmiş; su kategorisinde ise geçen senenin yüksek baz etkisiyle yıllık %10,9’luk daralma kaydetmiştir. CCI’ın TR satış hacmi güçlü seyreden yerinde tüketim kanalları ve enerji & buzlu çay alt kategorilerinin kuvvetli performansına rağmen 4Ç21’deki yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık %1,5 daralma göstererek 113mn ünite kasaya gerilemiştir. Küçük paketlerin toplam paketlerin içerisindeki payı ise 2022 itibariyle 280 baz puan artış göstererek %31,7’ye ulaşmıştır.

Şirket’in uluslararası operasyonları ise 4Ç22’de yıllık %13,0’lük büyüme kaydederek 172mn ünite kasa olarak gerçeklemiştir. 4Ç22’de CCI’ın Pakistan operasyonu yıllık %9,1’lik, Özbekistan operasyonu ise yıllık %26,4 büyüme kaydetmiştir. Kazakistan operasyonu ise yıllık 4Ç22’de %32,0’lik hacim büyümesi kaydetmiştir. Şirket’in 4Ç22’de konsolide net satış gelirleri yıllık %129,3’lük artışla 12.758mn TL’ye yükselirken (Piyasa: 12.327mn TL; Şeker Y.: 12.368mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 4Ç22’de 1.870mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 1.902mn TL; Şeker Y.: 1.656mn TL).

Net satış gelirlerindeki artış; güçlü satış hacmi büyümesi, ünite kasa başına net satış gelirindeki artış ve uluslararası operasyonlardaki kur çevrim farkının olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır. Şirket’in brüt kar marjı, TR ve uluslararası operasyonlarındaki emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklı yaşanan maliyet baskısından dolayı yıllık 3.5 yp düşüş göstererek 4Ç21’deki %34,7’den 4Ç22’de %31,2’ye gerilemiştir. CCİ’in 4Ç22’de konsolide FAVÖK rakamı ise %105,1’lik yükselişle 1.870mn TL’ye ulaşmıştır. Konsolide FAVÖK marjı ise artan enerji ve hammadde maliyetlerinin olumsuz etkisiyle 4Ç22’de yıllık 1.7 yp düşerek %14,7 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım