Coca Cola İçecek 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (28.02.2023)

4Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 4Ç22 dönemi ana ortaklık net kârı çeyreklik %64 azalırken yıllık %181 artışla 649,1mn TL oldu. Piyasa beklentisi 381,5mn TL’lik net kâr açıklanması yönündeydi. 2022/12 döneminde elde edilen net kâr önceki yıla kıyasla %91 artarak 4,33mlr TL’ye ulaştı. 4Ç22’de hâsılat beklentileri sınırlı bir şekilde aşarak 12,76mlr TL’ye ulaştı. 2022 yılının tamamında gerçekleşen hâsılat ise 53,53mlr TL’ye yükseldi.

2022/12 hâsılatının 19,51mlr TL’si yurt içi operasyonlardan ve 34,14mlr TL’si ihracat gelirlerinden oluşmaktadır. Cari yıl satışları miktar bazında incelendiğinde, yurt içi satışların (%2,8 artış) 597 milyon ünite kasaya ve yurt dışı satışların (%23,2 artış) 979 milyon ünite kasaya ulaştığı görülmektedir. Böylece 2022/12’de 1,58 milyar ünite kasaya ulaşan satış hacminin ana itici gücü uluslararası operasyonlar oldu.

Hem 4Ç22 hem de 2022/12 döneminde operasyonel performans devam etmektedir

Hem 4Ç22’de hem de 2022/12’de maliyetlerin artış oranı bakımından hâsılatın üzerinde yer alması kârlılığı bir miktar baskılamaktadır. Ancak aynı dönemlerde faaliyet giderlerinin hâsılattan daha az artması kârlılığı hafifçe desteklemektedir. Salt operasyonel performansa dair fikir veren net faaliyet kârı (NFK) 4Ç22’de yıllık %133 artışla 1,37mlr TL olmuştur. Bu gelişmenin de etkisiyle cari dönem FAVÖK’ü 1,66mlr TL’lik piyasa beklentisini aşarak 1,87mlr TL’ye ulaşmıştır. 2022/12’de NFK önceki yıla göre %138 artarak 8,33mlr TL olmuştur. 2021 yılında 224,7mn TL’lik net finansman geliri gerçekleşmişti. Ancak artan kambiyo giderine bağlı olarak 2022/12’de 1,32mlr TL’lik net finansman gideri oluşmuştur.

2022/12 dönemi kâr marjları incelendiğinde, maliyetlerin hâsılattan daha fazla artması ve net finansman gideri oluşmasının marjların bir miktar gerilemesine neden olduğu görülmektedir. Net kâr marjı 2,3 puan azalarak %8,1’e ve brüt kâr marjı 2,7 puan azalarak %32,5’e inmiştir. Bununla birlikte kâr marjlarının uzun vadeli ortalamaların üzerinde kaldığı görülmektedir.

Şirket’in 2021 yılı sonunda 971,9mn TL olan net yabancı para fazlası, hedge edilen USD cinsi varlık tutarındaki artışa bağlı olarak 2022 yılı sonunda 3,11mlr TL’ye yükselmiştir.

Kârlılığın hafifçe azalmasını, yabancı para pozisyonundaki iyileşmeyi ve piyasa beklentisi üzeri gerçekleşen hâsılat ve kâr rakamlarını değerlendirdiğimizde 4Ç22 finansallarını sınırlı pozitif olarak yorumluyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul