Çimsa Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (11.01.2023)

Öneri: AL

Kapanış Fiyatı: 92,30 TL
Hedef Fiyat: 123,50 TL
Getiri Potansiyeli: %34

2023 yılında satış gelirlerinin yıllık bazda yaklaşık %57 oranında büyüyebileceğini düşüncesiyle YS23’te şirketin 13,7mlr TL satış geliri, 2,3mlr TL FAVÖK ve 1,9mlr TL net kâr elde edebileceğini tahmin ediyoruz. Şirket değerlememizi ve makro tahminlerimizi gözden geçirerek Çimsa için 94,30 TL seviyesinde olan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı 123,50 TL seviyesine revize ediyoruz. Hedef fiyatımızın 09 Ocak 2023 itibarıyla %34 getiri potansiyeli taşıması nedeniyle “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

Çimsa, 2021 yılını yaklaşık %80’e varan yıllık satış geliri artışıyla tamamlamıştı. 9A22’de beyaz çimento ve klinker satış hacmi yıllık bazda yaklaşık %2,3 oranında artışla 1,32mn ton seviyesine ulaşırken, gri çimento ve klinker satış hacmi ise yıllık bazda yaklaşık %7,7 oranında düşüşle 3,98mn ton seviyesine gerilemiştir. Yurt içi satış hacmi yataya yakın seyrederken, yurt dışı satış hacminde gözlenen düşüşe rağmen yabancı para birimlerinin aşırı değerlenmesi satış gelirlerindeki büyümeyi destekledi. Satış gelirleri ilk dokuz ayda yıllık bazda yaklaşık 2,4x büyüyerek 6.026mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Buñol Beyaz Çimento Fabrikası yatırımı Çimsa’yı yönettiği beyaz çimento kapasitesi bakımından pozisyonunu güçlendirmiş ve dünyanın ikinci büyük oyuncusu konuma taşımıştır. Çimsa’nın yıl içinde bazı varlıklarının satışından elde ettiği kazancı ihracat odaklı gelir kaynağı yaratması bakımından yüksek katma değere sahip beyaz çimento alanında ve ürün çeşitlendirmesinde kullanabileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, 2023 yılında tamamlanması planlanan Mersin Fabrikası Kalsiyum Alüminat Çimento (CAC) tesisi kapasite artışının yüksek değerli özel bir ürün olması nedeniyle şirket karlılığına önemli bir katkısı olabileceğini düşünüyoruz. Bu gelişmelerle, Çimsa’nın önümüzdeki dönemlerde operasyonel performansını güçlendireceğini tahmin ediyoruz.

Çimsa’nın ihracat odaklı gelir kaynaklarına odaklanması ve yılbaşına göre taşıdığı döviz pozisyonunun artması nedeniyle, yabancı para birimlerinin değer kazanmasından pozitif etkilenmektedir. Bununla birlikte belirlediği hedefler ve yeni yatırımlar şirketin önümüzdeki yıllarda yüksek katma değer elde etmesini sağlayabilecek önemli unsurlardır. Enerji fiyatlarında yüksek seyrin devam etmesi ve küresel resesyon nedeniyle talebin zayıflaması şirket için risk unsuru oluşturmaktadır. Kapsamlı küresel erişimi ve kapasite fazlası ürünleri ihraç edebilme kapasitesi bakımından güçlü ihracat kabiliyetine sahip şirketin, talep düşüşü nedeniyle oraya çıkabilecek olumsuzlukları telafi etmeye çalışabileceğini düşünürken, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin şirket marjlarını sınırlı şekilde baskılayabileceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Şeker Yatırım