Çimsa Hisse Yorumu / Deniz Yatırım – (14.04.2022)

Globalde lider oyuncu olma yolunda

AL – Hedef Fiyat: 47.14 TL
Mevcut Fiyat (TL) 35.14
Hedef Fiyat (TL) 47.14
Getiri Potansiyeli (%) 34.1%

Çimsa hedef fiyatımızı 47.14 TL (12-ay) olarak belirlerken tavsiyemizi AL olarak paylaşıyoruz ve araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Çimsa’yı (i) CSC-BV Beyaz Çimento satın alma hikayesi (ii) global pazarda lider oyuncu olma hedefi (iii) Avrupa’da lider konumda bulunması iv) alternatif yakıt ve hammadde kaynakları kullanımı (v) sürdürülebilir bir şirket yapısına sahip olmasından dolayı fiyatlamalara pozitif yansıyacağını düşünmemiz gerekçeleri ile temel olarak beğeniyoruz. Son 1 yılda endeksin %2 üzerinde performans sergileyen hisse, 2022 tahminlerimize göre 6.9x F/K ve 6.7x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor.

■ Küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olma hedefi doğrultusunda Çimsa’nın operasyonel kabiliyeti ve Sabancı Holding’in mali gücü yurt dışında tek bir çatı altında birleştirilerek Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) kurulmuştur.

■ Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. ABD’de çimento üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, hem Houston limanına hem de demiryoluna olan yakınlığı ile konumunun sağladığı avantajı sayesinde Kuzey Amerika ve küresel çapta beyaz çimento pazarında yerleşik bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.

■ Şirket, Çimento sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Meksika’lı CEMEX’ten Buñol Fabrikasını satın alarak Avrupa pazarında önemli oranda büyümüştür. Valencia limanına yakınlığıyla önemli bir avantaja sahiptir.

■ Niğde Entegre Çimento Fabrikası ve Kayseri Entegre Çimento Fabrikası’na ait satış hikayesinin devam edeceğini düşünüyoruz. Söz konusu olası satışın şirketin net karına güçlü katkı sağlayacağını ve bu satıştan elde edilecek gelirin beyaz çimento tarafında yeni satın almalar ve/veya yatırımlara dönüşebileceğini değerlendiriyoruz.

■ Gri çimento tarafında lider konumunu devam ettiren Şirket 2022 yılında tam kapasite çalışmayı planlayarak yerel ve küresel pazarda lider olmayı hedeflemektedir. Gri çimentoda var olmaya devam ederken varlığını optimize etme amacıyla kâr marjı daha yüksek ve risk yönetimi daha avantajlı olan alanlara yönelmektedir. Beyaz çimento ve özel ürünler bu bakımdan Şirket için önemli yatırım alanıdır.

■ Şirket, alternatif yakıt ve alternatif hammaddeleri kaynaklara dönüştürerek, doğal kaynaklara ve fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmayı hedeflerken bu doğrultuda alternatif yakıta erkenden yatırım yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda %7’lerden 2021 yılında %15-16’ya ulaşmıştır. Alternatif yakıt payının 2022 yılında %20-30 arasında olması hedeflenmektedir. Alternatif yakıt maliyeti petrokok maliyetinin üçte biridir. Ayrıca, elektrik maliyetlerinin %30’unu hedge eden bir pozisyonu bulunmaktadır.

■ Düşük karbon emisyonlu sürdürülebilir ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmaları 2020 yılında başlamıştır. Çimsa’nın karbon vergisi mevzuatı için yatırımlarını zamanlama olarak erken dönemde yapmış olmasından dolayı pozitif ayrışacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım