Çimsa Çimento 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / GCM Yatırım – (2.11.2022)

Çimsa Çimento (CIMSA) 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi

CIMSA 3Ç22’de beklentilerin üzerinde 1,992mn TL net kâr açıkladı. Beklentiler 1593mnTL idi. Net kâr çeyreklik 132.06% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 3,931.49% yükseliş gösterdi. Net kâr marjı 3Ç22’de 81.93% olurken, önceki çeyrekte 38.32% ve geçen yıl aynı çeyrekte 5.55% olmuştu. Net karda Afyon eski fabrika arsası satışı, Niğde ve Antalya arsa satışlarından gelen 1.677mn TL gelir etkili oldu.

Satış gelirleri 3Ç22’de beklentiye paralel 2431mn TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre 8.52% artarken , geçen yıl aynı döneme göre yıllık 172.84% büyüdü. Brüt kâr marjı 3Ç22’de 18.22% oldu. Önceki çeyrekte 22.63% ve geçen yıl aynı dönem 19.33% olmuştu.

Favök aynı dönemde beklentilerin altında 387mn TL olurken, yıllık bazda 152.02% artış gösterdi. Beklenti 421 milyon TL idi. Çeyreklik -17.88% küçüldü. Favök marjı aynı dönemde 15.91% seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte 21.02% , geçen yıl aynı dönemde 17.22% olmuştu.

9 Aylık Sonuçlar

Yılın ilk 9 ayında şirket 2,975 mn TL net kâr açıkladı. Net kâr geçen yıl aynı döneme göre 372.27% büyüdü. Bu dönemde şirket 6,026 mn TL satış geliri elde ederken satış gelirleri yıllık 137.94% artış gösterdi. FAVÖK 995 milyon TL oldu ve yıllık bazda 94.85% arttı.

Yılın ilk 9 ayında şirket 18.69% brüt kâr marjı ile çalıştı. Geçen yıl aynı dönemde 21.67% olmuştu. Favök marjı 16.51% seviyesinde olurken, geçen yıl 20.16% olmuştu. Net kâr marjı 49.36% oldu. Geçen yıl aynı dönemde 24.87% olmuştu.

Aktif kârlılığı 40.68% olurken, geçen yıl aynı dönemde 14.32% olmuştu. Sektör ortalaması 21.39% seviyesinde bulunuyor. Özsermaye kârlılığı 80.03% olurken, geçen yıl aynı dönemde 35.04% olmuştu. Sektör ortalaması -4.34% seviyesinde bulunuyor. Karlılıklardaki artışta tek seferlik kar etkili oldu.

Bu dönemin sonunda şirketin 559 mn TL net nakiti bulunuyor. 2021 yılının sonunda şirketin 1,102 mn TL borcu bulunuyordu. Cari oran 1.40x ve likidite oranı ise 1.06x seviyelerinde. Sektör ortalaması cari oran için 1.57x ve likidite oranı için 1.07x seviyesinde bulunuyor.

Şirketin borç kaynak oranı 44.08% seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde 46.67% seviyesindeydi. Sektör ortalaması borç kaynak oranı için 50.39% seviyesinde bulunuyor.

Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 1,744.3 milyon TL artarak 2,002.2 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 876.6 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 1,333.4 milyon TL nakit girişi olurken, finansman faaliyetlerinden -498.7 milyon TL nakit çıkışı sağlandı.

Finansman giderlerinin net satışlara oranı 3.49% olurken, geçen yıl aynı dönemde 5.41% olmuştu.

Nakit döndürme süresi bu dönemin sonunda 60.99 gün olarak gerçekleşti. Sektör ortalaması ise 59.98 gün seviyesinde bulunuyor.

Şirket son kapanışa göre 10,302 mn TL firma değerinde bulunuyor. Son duruma göre 3.23x F/K (sektör 23.77x), 9.12x FD/FAVÖK (sektör 19.18x) ve 2.03x PD/DD (sektör5.81x) piyasa çarpanlarıyla işlem görüyor.

Kaynak: GCM Yatırım