Çimsa 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (3.03.2023)

“Çimsa 4Ç22’de 457mn TL Ana Ortaklık Net Dönem Karı Elde Etti…”

Öneri: “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 112,30 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 128,00TL

Çimsa’nın 4Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %18,1 oranında artarak 456,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 409mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 296mn TL idi.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2022’deki ana ortaklık net dönem karı 2021 yılına göre %238 oranında artarak 3.432mn TL’ye çıkmıştır.

Şirket’in satış gelirleri 4Ç2022’de 2.556mn TL (Beklenti: 2.369mn TL) gerçekleşerek yıllık %110,8 oranında büyüme kaydetmiştir. Yurtiçi satışlar, fiyat artışlarının sürmesiyle %170 oranında artarak 1.505mn TL’ye çıkarken, yurtdışı satış gelirleri %57 oranında büyümüş ve 1.188mn TL’ye çıkmıştır. Öte yandan, maliyetler ise aynı dönemler itibarıyla %110 oranında yükselmiş ve 2.203mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar da 352,9mn TL ile aynı dönemde %115 oranında artış kaydetmiştir. Faaliyet giderleri 153,6mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü 240,9mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 308mn TL) aynı dönemler itibarıyla %78,2 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %9,4 olmuştur. (4Ç2021: %11,1). Öte yandan, Şirket son çeyrekte 231,1mn TL özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelir kaydederken, net finansman gideri 62,9mn TL olmuştur.

Çimsa’nın hedef hisse fiyatını, iskonto oranındaki düşüş, tahminlerde yapmış olduğumuz revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 90,50TL’den 128,00TL’ye yükseltiyoruz. Çimsa, güncellediğimiz hedef hisse fiyatımıza göre %12,3 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Çimsa ile ilgili daha önceki  “EKLE” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım