Çimsa 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (10.11.2022)

“Duran Varlık Satışı ile Birlikte Şirket 3Ç22’de 2 milyar TL’ye Yakın Ana Ortaklık Net Dönem Karı Elde Etti…”

Öneri : “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 74,95 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 90,50TL

Çimsa’nın 3Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı 1.992mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 49,4mn TL kar elde etmişti. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 1.705mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 1.615mn TL idi. Vergi giderinin tahminimizin altında gerçekleşmesi beklentimizdeki sapmada ana etken olmuştur. Karın yüksek gelmesinde ise 1.678mn TL’lik duran varlık satışından elde edilen gelir önemli bir faktör olmuştur.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 9A2022’deki ana ortaklık net dönem karı 2.975mn TL’ye çıkmıştır. Geçen yılın aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 629,9mn TL idi.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç2022’de 2.431mn TL (Beklenti: 2.500mn TL) gerçekleşerek yıllık %173 oranında büyüme kaydetmiştir. Maliyetler ise aynı dönemler itibarıyla %177 oranında yükselmiş ve 1.988mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar da 443mn TL ile yıllık %157 oranında artış kaydetmiştir. Faaliyet giderleri 105,9mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü 386,8mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 435mn TL) aynı dönemler itibarıyla %152 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %15,9 olmuştur. (3Ç2021: %17,2). Öte yandan, Şirket üçüncü çeyrekte 76,1mn TL özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelir kaydederken, net finansman gideri 55,1mn TL olmuştur. 1,68 milyar TL’lik duran varlık satışı ve 99,3mn TL’lik vergi gelirinin ardından Çimsa’nın bu yılın üçüncü çeyreğindeki ana ortaklık karı 1.992mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket, varlık satışının önemli etkisiyle önceki çeyrekteki 1.649mn TL net borçtan bu çeyrekte 559mn TL net nakde geçmiştir.

Çimsa’nın hedef hisse fiyatını, tahminlerde yapmış olduğumuz revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 64,00TL’den 90,50TL‘ye yükseltiyoruz. Çimsa, güncellediğimiz hedef hisse fiyatımıza göre %17,2 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Çimsa ile ilgili daha önceki  “AL” önerimizi “EKLE” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım