Çimsa 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (2.11.2022)

3Ç22 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 80,40
Hedef Fiyat(TL/hisse) 86,79
Potansiyel Getiri %8

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %8,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %172,8 artışla 2.4 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %137,9 artışla 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %17,9 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %152,0 artışla 386.8 milyon TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %94,9 artışla 994.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 511 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 131 baz puan düşüşle %15,9 olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 365 baz puan düşüşle %16,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %132,06 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %3.931,5 artışla 2 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %372,3 artışla 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 2. çeyrekte 1.6 milyar TL olurken, 3. çeyrekte 559 milyon TL net nakdi bulunmaktadır.

Sonuç: Şirket, 3Ç22’de 2.431 mn TL satış geliri (kons: 2.460 mn TL; Gedik: 2.510 mn TL), 387 mn TL FAVÖK (kons: 420 mn TL; Gedik: 431 mn TL) ve 1.992 mn TL net kar (kons: 1.849 mn TL; Gedik: 2.086 mn TL) açıklamıştır. Şirket 28 Temmuz 2022’de yaklaşık 1,7 milyon ton gri klinker kapasiteli Kayseri ve Niğde tesislerinin satışını 110 milyon euro bedelle tamamlamıştır. Bu kapasite, şirketin toplam klinker kapasitesinin yaklaşık %25’ine denk gelmektedir. Bu nedenle, 3Ç22’nin son iki ayında bu kapasitenin şirketin faaliyetlerinden hariç tutulduğu belirtilmelidir. 3Ç22’de yurtiçi satış gelirleri yıllık %209 artarken, ihracat gelirleri %167 yükseliş göstermiştir. İhracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %55’ten %54’e gerilemiştir. Şirket 3Ç22’de özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan (Cimsa Sabancı Cement BV) 76 milyon TL’lik gelir kaydetmiştir. Şirket dönem içerisinde 55 milyon TL net finansal gider (3Ç21: -30 milyon TL) yazmıştır. 1,7 milyar TL’lik sabit kıymet satış kazancının katkısıyla şirket, 1.992 milyon TL (3Ç21: +49 mn TL) net kar açıklamıştır. Hisse 2022 yılı beklentilerimize göre 7,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçlar beklentilere paraleldir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım