Çimsa 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (10.05.2022)

Yüksek girdi maliyetleri marjları baskıladı

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 42,10 TL
Önceki Hedef Fiyat: 42,10 TL
Kazandırma Potansiyeli: %28,0 

Çimsa 1Ç22’de girdi maliyetlerindeki artışın yanı sıra kur farkı giderlerinin de etkisiyle 124mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde ise 161mn TL net kar açıklamıştı. Net kâr rakamı bizim tahminimiz olan 114mn TL’ye paralel gerçekleşirken, ortalama piyasa beklentisi olan 87mn TL’nin oldukça üzerinde gelmiş oldu. Şirket, 1Ç22’de 7mn TL tutarında yatırım faaliyetlerinden net gelir elde ederken (1Ç21: 24mn TL), 64mn TL tutarında kur farkı gideri kaydetmiştir (1Ç21: 7mn TL). İlk çeyrekte öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların (Exsa ve Cimsa Sabancı Cement BV) net kâr rakamına 66mn TL tutarında pozitif bir etki yarattığını belirtmek gerekir.

Satış gelirleri, geçen yılın ilk çeyreğine göre 2,1x artışla 1.355mn TL olarak gerçekleşti (1Ç21: 639mn TL). Açıklanan satış gelirleri rakamı bizim bu çeyreğe ilişkin tahminimiz olan 1.316mn TL’ye paralel gerçekleşirken, piyasadaki ortalama satış geliri beklentisi olan 1.274mn TL’nin üzerinde gelmiş oldu. Yurt içi satış gelirleri 1Ç22’de yıllık bazda %95 oranında artarak 599mn TL seviyesine çıkarken (1Ç21: 308mn TL), yurt dışı satış gelirleri de 2,3x artışla 965mn TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç21: 413mn TL). Satış geliri kırılımlarına baktığımızda; 1Ç22 çimento satış gelirleri yıllık bazda 2,1x artışla 1.219mn TL olarak (1Ç21: 572mn TL), hazır beton satış gelirleri de yıllık bazda 2,0x artışla 136mn TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç22: 67mn TL).

Şirket bu çeyrekte 137mn TL FAVÖK elde ederken (1Ç21: 145mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç22’de yıllık bazda 12,5 puan daralmayla %10,1 olarak gerçekleşti (1Ç21: FAVÖK Marjı: %22,6). Bizim ilk çeyreğe ilişkin FAVÖK tahminimiz 150mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti 146mn TL seviyesindeydi. Her ne kadar FAVÖK rakamı yıllık ve çeyreklik bazda yataya yakın gerçekleşse de artan girdi maliyetleri nedeniyle marjlar baskı altında kaldı.

Kaynak: Şeker Yatırım