Çimsa 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (23.02.2022)

Hedef fiyatımızı ve önerimizi koruyoruz

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 42,10 TL
Önceki Hedef Fiyat: 42,10 TL
Kazandırma Potansiyeli: %23,1 

Çimsa 4Ç21’de güçlü operasyonel performansının yanında kur farkı gelirleri ve ertelenmiş vergi gelirinin de desteğiyle beklentilerin üzerinde 387mn TL net kar elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise şirket; 40mn TL net kar açıklamıştı. 4Ç21 net kar rakamı yıllık bazda 9,6x artış kaydetmiş oldu (çeyreklik bazda: + 7,8x). (Şeker Yatırım: 69mn TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 68mn TL). Gerçekleşen çeyreklik net kar rakamıyla tahminimiz arasındaki fark; kur farkı gelirleri ve ertelenmiş vergi geliri kalemlerinin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Son çeyrekte net vergi gelirinin tek sefere mahsus olmak üzere net kar rakamına yaklaşık 191mn TL tutarında pozitif bir etki yarattığını belirtmek gerekir. Şirket, 4Ç21’de şirket 341mn TL tutarında kur farkı geliri elde ederken (4Ç20: 131mn TL), 146mn TL tutarında net finansal gider kaydetmiştir (4Ç20: 2mn TL net finansal gelir). 4Ç21 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A21’de kümüle net kar rakamı 1.017mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A20: 176mn TL net kar).

Son çeyrekte satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %65,6 oranında artarak 1.213mn TL olarak gerçekleşti (4Ç20: 732mn TL) Açıklanan satış gelirleri rakamı bizim bu çeyreğe ilişkin tahminimiz olan 715mn TL’nin ve piyasadaki satış geliri beklentisi olan 1.046mn TL’nin üzerinde gelmiş oldu. Yurt içi satış gelirleri 4Ç21’de yıllık bazda %58 oranında artarak 558mn TL seviyesine çıkarken (4Ç20: 353mn TL), yurt dışı satış gelirleri de %75 oranında artarak 755mn TL olarak gerçekleşmiştir (4Ç20: 431mn TL). Satış geliri kırılımlarına baktığımızda; son çeyrekte çimento satış gelirleri yıllık bazda %65 oranında artışla 1.064mn TL olarak (4Ç20: 646mn TL), hazır beton satış gelirleri de yıllık bazda %72 oranında artışla 147mn TL olarak gerçekleşmiştir (4Ç20: 86mn TL).

Kaynak: Şeker Yatırım