Çimsa 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / İnfo Yatırım – (23.02.2022)

2021/12 Finansal Değerlendirme

Beklenti Üstü Gelen Net Kar

Çimsa, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde beklentilerin %16 üstünde 1,21 milyar TL net satış açıkladı. Açıklanan net satış tutarı, 2021 yılı 3. çeyreğine göre %36,1 artış gösterirken, yıllık bazda satışlar %80,4 arttı. Satış gelirlerinin yaklaşık %54’ü yabancı para bazlı satışlardan kaydedildi.

Şirket, dördüncü çeyrekte 120,4 milyon TL beklentilerin yaklaşık %12 üstünde 135,2 milyon TL FAVÖK açıkladı. Açıklanan FAVÖK 2021 yılı 3. çeyreğine göre %11,9 azalırken, 2021 yılında 2020 yılına göre FAVÖK %45,5 arttı. 2020 yılında 4x olan Net Borç/FAVÖK, 2021 Yılında 1,6x’ya geriledi. Net kar ise 68 milyon TL olan konsensüs beklentiyi 5,7 kat aşarak 386,7 milyon TL olarak açıklandı.

Net kar geçen çeyreğe göre 6,8 kat artarken, net kar yıldan yıla 4,8 kat artış gösterdi. Girdi maliyetlerinde yaşanan önemli artışlara rağmen, operasyonel verimlilik ile şirket 2021 yılı güçlü tamamladı. Yükselen maliyetler alternatif hammadde kullanımları ile dengelendi. Net faiz gelirlerindeki artış ve 210 milyon TL’lik ertelenmiş tek seferlik vergi geliri, net karın beklentilerden üstünde gelmesini sağladı.

Beyaz çimento faaliyetlerinin tamamının CSC BV çatısı altında toplayan şirket bağlantılarını bu şirket üzerinden gerçekleştirecek olması ve ihracat bağlantılarının güçlenmesini göz önüne alırsak açıklanan finansalların beklentilerin üstünde gelmesi ile hisse fiyatlamasının olumlu olmasını bekliyoruz.

Kaynak: İnfo Yatırım