Çimsa 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (03.11.2017)

Çimsa 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

AL
Hisse Fiyatı: 14,41 TL
Hedef Fiyat : 18,30 TL

Yatırımların katkısıyla, 2018’de daha güçlü operasyonel karlılık

Çimsa önümüzdeki dönemde sunduğu büyüme potansiyeli, yaptığı yatırımlar sonrası beyaz çimentonun satışlardaki payının artacak olması ile karlılıkta yaşanacak iyileşme, güçlü network ağı ve yüksek temettü verimliliği nedeniyle en beğendiğimiz çimento hissesi olarak öne çıkıyor. 2017’nin üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarla belirginleşmesini beklediğimiz ikinci yarıdaki görünümün daha iyi olmasını bekliyor; hissede yukarı yönlü potansiyel oluşacağına inanıyoruz.

 Tahminlerimizde revizyona gittik. Çimentonun enerji yoğun bir sektör olması dolayısıyla enerji fiyatlarının seyrinin marjlar ve karlılık üzerinde en etkili faktörler olduğunu biliyoruz. Maliyet tarafının yarattığı baskı eğiliminin daha stabil bir görünüm sunmasının yanı sıra, çimento fiyatlarındaki yükseliş ve talepteki hızlı toparlanma hedef revizyonumuzun arkasındaki ana gerekçeleri oluşturuyor.

 Değerleme ve tavsiye. Tahminlerimizde yaptığımız revizyonlar ve benzer şirket karşılaştırmasını güncellememiz neticesinde, Çimsa hisseleri için 2,472 milyar TL hedef piyasa değerine ulaşmaktayız. 12-aylık hedef hisse fiyatımızı 17,13 TL’den 18,30 TL’ye yükseltirken, mevcut hisse fiyatına göre sunduğu %27’lik yükseliş potansiyelini degöz önünde bulundurarak, daha önce ‘TUT’ olan tavsiyemizi ‘AL’a yükseltiyoruz. Hisse 2018T 6,7x Firma Değeri/FAVÖK ve 8,8x F/K ile uluslararası benzer şirketlerin sırasıyla 10,0x ve 18,5x çarpan ortalamasına göre sırasıyla %27 ve %47 iskontolu işlem görüyor.

 Riskler. Çimento enerji yoğun bir sektör olması dolayısıyla enerji (elektrik ve petrokok) maliyetlerinin yükselmesi; yatırımların devreye girmesinde yaşanabilecek olası bir gecikme ya da erteleme; yurtiçi konut talebinde düşüş; devam alt yapı projelerinin yanı sıra, planlanan altyapı projelerinde yaşanabilecek olası erteleme veya iptal kararı tahminlerimize yönelik aşağı yönlü riskler olarak karşımıza çıkıyor.

Raporun tamamı için tıklayın.