Çimsa 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (05.03.2018)

Çimsa 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

“Çimsa’nın 2017 Yılının Son Çeyreğindeki Net Dönem Karı 75mn TL ile beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Hedef Hisse Fiyatı : 18,00TL

Çimsa’nın 4Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %82 oranında artarak 74,9mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 55mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 58mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satışların beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olurken; Şirket güçlü satış gelirleri, Afyon Çimento arsasının satışı ve esas faaliyetlerden kur farkı gelirleri ile birlikte karı olumlu bir görüntü sergilemiştir.

Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %7 oranında gerileyerek 228,4mn TL olmuştur.

Şirket’in satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,7 oranında artmıştır. Satışlar tarafında yurtiçi satışlar, iyi hava koşulları ve güçlü taleple birlikte %54 oranında artarak 335,6mn TL’ye yükselirken, yurtdışı satışlar %56 oranında artmış ve 150,1mn TL’ye yükselmiştir. Giderler tarafında ise enerji giderleri %15,7 oranında artmış ve 94,3mn TL olmuştur. Sonuç olarak Şirket’in brüt karı 4Ç2017’de 119,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %68 artmıştır. FAVÖK ise 112mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 48,2mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar ve FAVÖK marjı sırasıyla %27,3 ve %25,7 olurken, net kar marjı %17,2 olmuş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre güçlü bir görüntü sergilemiştir. Diğer yandan, Şirket Afyon Çimento’nun arsasının satışından 27,1mn TL gelir elde etmiştir. Son olarak, esas faaliyetlerden kur farkı geliri net 4,3mn TL artış kaydetmiştir.

2017 yılı gerçekleşmeleri ardından beklentimizdeki değişiklikler ve güncellemelere bağlı olarak Çimsa’nın hedef piyasa değerini 2.158mn TL’den 2.432mn TL’ye; hedef hisse fiyatını da 15,98TL’den 18,00TL’ye güncelliyoruz. Çimsa hisseleri güncellediğimiz hedef hisse fiyatına göre %24,8 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle daha önceki “EKLE” önerimizi “AL” olarak değiştiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.