Çimento Sektörü Raporu / Halk Yatırım – (26.12.2022)

‘İç pazar ve ihracat dengesini koruyabilen şirketler daha avantajlı’

Sektör yaklaşık %6 büyüme yaşadığı 2021 yılından sonra 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başladı. 2022’de sektörde iç talep tarafı büyük oranda sabit kalırken, enflasyona paralel fiyat artışları yapılabildi. Uygulanan destekleyici para politikası konut kredi faizlerini göreceli olarak düşük bir oranda tutsa da, iç talep tarafını desteklemeye yetmedi. 2022’nin 8 aylık döneminde iç satışlar yıllık bazda %13,7 düşüş kaydederken, toplam çimento üretimi %9,2 azaldı. Sektörde ihracat tarafı ise %9,1 artış ile büyüme gösterirken, 2022’nin 8 aylık döneminde üretilen çimentonun yaklaşık %27,8’i ihracata konu oldu. TL’deki değer kaybı Türk çimento şirketlerini uluslararası pazarda göreceli olarak ucuz konumda tutarken, ihracatı sınırlı da olsa destekledi. Lojistik sorunlarını iyi yöneten, ihracat kanallarını açık tutmayı başarabilen şirketler 2022’de daha olumlu performans sergiledi.

2022’de enerji maliyetlerinin yüksek seyri çimento şirketlerinin kar marjlarını baskı altında tutmuş olsa da; 2023’te kömür fiyatlarındaki düşüşün elektrik fiyatlarında meydana gelen belirgin artışı kısmen telafi etmesi nedeniyle enerji maliyetleri tarafında daha stabil bir görünümün hakim olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 2023’e ilişkin olarak, maliyet tarafının yarattığı baskı eğiliminin gevşeme göstermeye başlamasıyla şirketlerde stabil karlılık görünümün etkili olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan, seçim dönemine girildiğini düşünürsek hükümetin kamu inşaat harcamaları payını artıracağını düşünüyoruz. Ayrıca açıklanan sosyal konut projelerinin de iç talebi artırarak çimento sektörünü olumlu etkilemesini bekleriz. 250 bin sosyal konut yapılması durumunda ortalama 100 m2 üzerinden toplamda 2,5 mn ton çimento üretimi gerekecektir ki; bu durumda yurt içi çimento talebinin 2023’te hacim bazında ortalama %2-3 artması beklenmektedir. Sonuç olarak, 2023’te iç pazar ve ihracat dengesini koruyabilen şirketlerin daha avantajlı konumda olacaklarını öngörüyoruz.

Araştırma kapsamımızda bulunan çimento şirketleri için hedef fiyatlarımızda yukarı yönlü revizyona gidiyoruz. Şirketlere ilişkin hedef fiyatlarımızı, özellikle maliyet tarafının yarattığı baskı eğiliminin gevşeme göstermesi ve açıklanan sosyal konut projelerinin iç talebi artıracağına yönelik beklentilerimizin desteğinde güncelliyoruz. Araştırma kapsamımızda bulunan çimento şirketlerinden AKCNS için 12 aylık hedef fiyatımızı 47,10 TL’den 76,30 TL’ye revize ederken tavsiyemizi ‘AL’ olarak sürdürüyoruz. CIMSA için 12 aylık hedef fiyatımızı 94,35 TL’den 119,20 TL’ye revize ediyor, ‘TUT’ olan tavsiyemizi koruyoruz.

Riskler: Jeopolitik risklerin neden olduğu maliyet artışları, tedarik zincirinde yaşanabilecek olası aksaklıklar ve enflasyonist baskılar, tahminlerimiz ve değerlememiz için temel risk faktörleri olarak öne çıkıyor. Ek olarak, yakıt ve elektrik fiyatlarında yaşanabilecek artışlar tahminlerimiz açısından önemli bir risk olarak göze çarpıyor. Ayrıca, olumsuz bir iç ve dış talep yönlü şoklar, tahminler ve hedef fiyatımız için olumsuz bir risk oluşturabilir.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Halk Yatırım