Çemtaş 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (5.08.2022)

2Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in ana ortaklık net kârı yıllık %374, çeyreklik %15 artarak 270,2mn TL düzeyinde gerçekleşti. Cari dönemde hâsılat; yıllık bazda %208, çeyreklik %25 artarak 963mn TL oldu. Hâsılat artışının tamamına yakını yurt içi satışlardan kaynaklanmaktadır.

Yılın ilk yarısında miktar bazında satışlar yurt içinde artmasına karşın yurt dışında azalmıştır

2021/06 döneminde 77.150 ton seviyesinde bulunan toplam satışlar 2022/06 döneminde %4,3’lük artışla 80.483 ton düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022/06 döneminde toplam satışların yıllık değişimleri incelendiğinde yurt içi satışlar %17’lik artışla 58.601 ton, yurtdışı satışları ise %19’luk düşüşle 21.882 ton olmuştur. Satışlar adet bazında incelendiğinde Şirket’in 2022/06 dönemi en büyük satış kalemi denge çubuğu satışları yıllık %12 artışla 58.413 adet oldu. Yurt dışı denge çubuğu önceki yıla göre %0,57’lik artışla 20.131 adet, yurt içi satışlar ise %18,85’lik artışla 38.282 adet ile hâsılattaki artışı açıklamaktadır. Net satışların ciro bazında artarken adet bazında da artması olumludur.

Yılın ilk yarısında üretimde oldukça sınırlı bir gerileme görülmektedir

Toplam üretim miktarları incelendiğinde; önceki yılın aynı döneminde 173.404 ton düzeyinde bulunan çelikhane ve haddehane üretimi 2022/06 döneminde %0,69 azalarak 172.198 ton, 54.180 adet seviyesinde bulunan denge çubuğu üretimi ise %1,34’lük azalışla 53.452 adet olmuştur. Ürün grubu bazında hadde ürünü, çelik ve denge çubuğu ağırlıklı satış yapan Şirket’in çelik üretiminden sonra ki en büyük üretim kalemi haddehane üretimi 2022/06 döneminde yıllık %1,21’lik düşüşle 82.160 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

Satılan malın maliyeti 2Ç22 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %171, çeyreklik bazda %30 artışla 610mn TL olmuştur. Cari dönemde maliyet artışının büyük bölümü direkt ilk madde ve malzeme giderleri kalemlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Yıllık bazda maliyet artışının oransal olarak hâsılatın altında kalması brüt satış kârına olumlu yansımasına karşın çeyreklik bazda maliyetin yüksek olması sebebiyle brüt satış kârı bir miktar baskılanmaktadır. Brüt satış kârı yıllık %302, çeyreklik %17 artarak 353mn TL olmuştur. Diğer gelir/gider dengesi önceki yılın aynı dönemine göre %126 artarak 28,2mn TL ile esas faaliyet kârına (EFK) katkı sağlamıştır. EFK yıllık %337, çeyreklik bazda %17 artışla 345,5mn TL oldu. Hâsılatın üzerinde artan FAVÖK yıllık %345 artarak 324,2mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kâr marjları önceki çeyreğe göre sınırlı ölçüde gerilemesine karşın yıllık bazda belirgin artışla güçlü seviyelerde devam etmektedir

2Ç22 kâr marjları incelendiğinde, çeyreksel bazda maliyetin hâsılattan bir miktar fazla artmasından dolayı marjların hafifçe gerilediği görülmektedir. Buna karşın yıllık bazda artış oranı bakımından maliyetin hâsılatın gerisinde kalmasından ötürü marjlarda belirgin bir yükseliş gerçekleşmiştir. 2Ç22 döneminde net kâr marjı yıllık 9,81 puan artışla %28, esas faaliyet kâr marjı 10,57 puan artışla %36 ve FAVÖK marjı ise 10,38 puan artışla %34 olmuştur.

Net borç pozisyonu 2Ç22 döneminde TL cinsi banka kredilerinin etkisiyle 62,9mn TL’den 198mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in yabancı para pozisyonu 1Ç22’deki 382mn TL’den 2Ç22’de 605,4mn TL’ye yükselmiştir.

Şirket’in miktar bazında üretiminin düşmesi ve yurt dışı satışlarındaki gerilemeye dikkat çekmekteyiz. Bununla birlikte, ana faaliyet alanı olan çelik sektörünün hammadde ve enerji girdilerinde dışa bağımlı olması ve artan enerji maliyetlerine rağmen Şirket’in bu durumdan sınırlı etkilenmesi olumludur. Şirket’in 2Ç22 dönemi finansallarının bütününe baktığımızda; marjlardaki iyileşme, güçlü döviz pozisyonu ve operasyonel performansın sürdürülebilir olmasını önemsemekteyiz. Dolayısıyla 2Ç22 finansallarını pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN

@ParaBorsaNet'i Twitter'da Takip Et!

ÖNEMLİ HABERLER VE GÜNCEL PİYASA YORUMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK HEMEN TWITTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!