Cari Açık / Mayıs 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Cari Açık rakamlarını açıkladı.

 CARİ İŞLEMLER HESABI

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 2.129 milyon ABD doları artarak 5.242 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 35.340 milyon ABD doları olmuştur.
 • Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.817 milyon ABD doları artarak 5.645 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 521 milyon ABD doları artarak 956 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 181 milyon ABD doları tutarında artarak 1.213 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 502 milyon ABD doları artarak 882 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bir önceki yılın aynı ayında 30 milyon ABD doları net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi, bu yılın aynı ayında 241 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

 FİNANS HESABI

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 425 milyon ABD doları artarak 944 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 5.528 milyon ABD doları tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 272 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 921 milyon ABD doları net alım yaptığı görülmektedir.
 • Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak Genel Hükümet ve bankalar,  sırasıyla 1.750 milyon ABD doları ve 2.754 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlarda, 444 milyon ABD doları tutarında net çıkış (net varlık artışı) gerçekleşmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ileyurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 4.007 milyon ABD doları ve 1.690 milyon ABD doları tutarında net artış kaydetmiştir.
 • Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankacılık sektörü sırasıyla 129 milyon ABD doları ve 1.002 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 525 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde 2.447 milyon ABD doları artış gözlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası