Cari Açık / Mayıs 2013

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2013 Mayıs Ayı Cari Açık rakamlarını açıkladı.

Cari işlemler açığı Mayıs ayında 7,52 milyar dolar ile beklenenin üzerinde gerçekleşti.

• Ocak-Mayıs dönemi cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.847 milyon ABD doları artarak 31.920 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Cari işlemler açığının artmasında, ilk beş aylık dış ticaret açığının 4.947 milyon ABD doları artarak 33.811 milyon ABD dolarına yükselmesinin yanı sıra, gelir dengesi kalemi altında kâr transferlerini içeren doğrudan yatırım/gider kaleminde Mayıs ayında gerçekleşen 1.553 milyon ABD dolarlık çıkış etkili olmuştur.

• Parasal olmayan altın kalemi altında izlenen altın ithalatı, bir önceki yılın ilk beş aylık dönemine göre 5.071 milyon ABD doları artarak 7.424 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmişken, aynı dönemde altın ihracatı 1.824 milyon ABD doları
azalarak 2.197 milyon ABD doları olmuştur.

• Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın OcakMayıs dönemine göre 1.698 milyon ABD doları tutarında artarak 8.273 milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 425 milyon ABD doları tutarında artarak 1.902 milyon
ABD dolarına ulaşmıştır.

• Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.504 milyon ABD doları tutarında artarak 4.693 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir