Cari Açık / Ekim 2012

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2012 Ekim Ayı Cari Açık rakamlarını açıkladı.

Cari işlemler açığı Ekim ayında beklenti yönünde 2.0 milyar dolara geriledi.

– Yılın on ayında kaydedilen cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 23.872 milyon ABD doları azalarak 41.095 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Bu gelişmede dış ticaret açığının 20.734 milyon ABD doları azalarak 55.396 milyon ABD dolarına gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 2.529 milyon ABD doları artarak 19.133 milyon ABD dolarına ulaşması ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 780 milyon ABD doları azalarak 5.895 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

– Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın on ayına göre 421 milyon ABD doları tutarında azalarak 20.074 milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 613 milyon ABD doları tutarında azalarak 3.417 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

– Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın on ayına göre 824 milyon ABD doları tutarında azalarak 5.721 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI

– Yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın on aylık dönemine göre 1.469 milyon ABD doları azalarak 10.584 milyon ABD dolarına gerilerken, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 1.594 milyon ABD doları artarak net 3.364 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

– Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Ekim ayındaki 359 milyon ABD doları tutarında alımla birlikte on aylık dönemde toplam 3.039 milyon ABD doları tutarında net alım yapmıştır.

– Yurtdışı yerleşikler Ekim ayındaki 1.431 milyon ABD doları tutarında devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) alımı ile birlikte on aylık dönemde toplam 13.610 milyon ABD doları tutarında alım gerçekleştirmiştir.

– Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar, Ekim ayındaki 2.250 milyon ABD doları tutarındaki yeni ihraçla birlikte yılın on aylık döneminde 5.863 milyon ABD doları tutarında net borçlanma gerçekleştirmiştir. Diğer sektörler ise yurtdışı tahvil ihracı yoluyla Ekim ayında 500 milyon ABD doları borçlanma gerçekleştirmiştir.

– Genel Hükümet Ekim ayında yurtdışına 500 milyon ABD doları tutarında kredi kullandırmıştır(*).

– Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, Türk lirasındaki 1.525 milyon ABD doları tutarındaki artışa karşılık yabancı paradaki 8.157 milyon ABD doları tutarındaki azalışın etkisiyle, on ayda 6.632 milyon ABD doları düşüş kaydetmiştir. Öte yandan, diğer sektörlerin yurtdışındaki mevduatı, gösterge niteliğinde kullanılan bankaların yurt dışı şubelerinin mizanlarındaki ilgili hesaplara ait Temmuz-Ekim 2012 dönemi verilerinin dâhil edilmesiyle, Ocak-Ekim döneminde 1.447 milyon ABD doları artış göstermiştir.

– Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın on ayına göre 10.267 milyon ABD doları azalarak bu yılın aynı döneminde 1.583 milyon ABD doları olmuştur. Ekim ayında bankaların uzun ve kısa vadede net kredi geri ödeyicisi olduğu göze çarpmaktadır.

– Diğer sektörlerin net kredi kullanımı, bir önceki yılın Ocak-Ekim dönemine göre 1.364 milyon ABD doları azalarak 4.744 milyon ABD doları olmuştur.

– Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında, yılın on ayında 1.971 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.

– Yurtdışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları, Ekim ayında 2.087 milyon ABD doları artarak on aylık dönemde 6.675 milyon ABD doları artmıştır. Söz konusu dönemde Türk Lirası mevduatları da 1.537 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

– Bir önceki yılın on ayında 1.707 milyon ABD doları artış gösteren rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, bu yılın aynı döneminde 20.992 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

(*) Finans Hesapları / Diğer Yatırımlar kaleminin Varlıklar başlığı altında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yurtdışına verilen krediler ve bu kredilerin geri ödemelerinin kaydı için “Krediler / Genel Hükümet” kalemi açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir