Cari Açık / Ağustos 2016

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Cari Açık rakamlarını açıkladı.

CARİ İŞLEMLER HESABI

 • Bir önceki yılın Ağustos ayında 256 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabı,  bu yılın Ağustos ayında 1.776 milyon ABD doları açık vermiştir. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 31.019 milyon ABD doları olmuştur.
 • Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 169 milyon ABD doları azalarak 3.529 milyon ABD dolarına düşmüştür. Ancak, hizmetler dengesi fazlasının 1.818 milyon ABD doları azalarak 2.547 milyon ABD dolarına gerilemesi ve birincil gelir dengesi açığının 341 milyon ABD doları artarak 848 milyon ABD dolarına yükselmesi, cari işlemler hesabının açık vermesinde etkili olmuştur.
 • Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın Ağustos ayında 260 milyon ABD doları net ithalat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 82 milyon ABD doları net ihracat kaydedilmiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.408 milyon ABD doları tutarında azalarak 2.234 milyon ABD dolarına düşmüştür.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 321 milyon ABD doları artarak 791 milyon ABD doları olmuştur.

FİNANS HESABI

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 839 milyon ABD doları azalarak 859 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 495 milyon ABD doları tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında, sırasıyla 31 milyon ABD doları ve 1 milyar ABD doları net alım yaptığı görülmektedir.
 • Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 330 milyon ABD doları net geri ödemegerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar kaleminde 2.124 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.736milyon ABD doları net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 421 milyon ABD doları tutarında net artış kaydetmiştir.
 • Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1.222 milyon ABD doları net geri ödemede bulunurken,diğer sektörler 568 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervler 3.689 milyon ABD doları artmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası