Cari Açık / Ağustos 2012

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2012 Ağustos Ayı Cari Açık rakamlarını açıkladı.

Cari açık Ağustos ayında 1.18 milyar dolara geriledi.

Yılın ilk sekiz ayında kaydedilen cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 18.128 milyon ABD doları azalarak 36.082 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Bu gelişmede dış ticaret açığının 16.148 milyon ABD doları azalarak 45.191 milyon ABD dolarına gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 1.476 milyon ABD doları artarak 13.138 milyon ABD dolarına ulaşması ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 718 milyon ABD doları azalarak 4.853 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın sekiz ayına göre 81 milyon ABD doları tutarında artarak 14.847 milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 671 milyon ABD doları tutarında azalarak 2.581 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın ilk sekiz ayına göre 755 milyon ABD doları tutarında azalarak 4.715 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI

Yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın Ocak-Ağustos dönemine göre 922 milyon ABD doları azalarak 9.587 milyon ABD dolarına gerilerken, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 1.214 milyon ABD doları artarak net 2.754 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Ağustos ayındaki 429 milyon ABD doları tutarında alımla birlikte sekiz aylık dönemde toplam 2.393 milyon ABD doları tutarında net alım yapmıştır.

Yurtdışı yerleşikler Ağustos ayındaki 1.344 milyon ABD doları tutarında devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) alımı ile birlikte sekiz aylık dönemde toplam 10.386 milyon ABD doları tutarında alım gerçekleştirmiştir.

Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, Türk lirasındaki 1.014 milyon ABD doları tutarındaki artışa karşılık yabancı paradaki 6.037 milyon ABD doları tutarındaki azalışın etkisiyle, sekiz ayda 5.023 milyon ABD doları düşüş kaydetmiştir. Öte yandan, diğer sektörlerin yurt dışındaki mevduat varlıkları, gösterge niteliğinde kullanılan bankaların yurt dışı şubelerinin mizanlarındaki ilgili hesaplara ait Nisan-Ağustos 2012 dönemi verilerinin dahil edilmesiyle, Ocak-Ağustos döneminde 1.616 milyon ABD doları artış göstermiştir.

Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan (IMF dahil) sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, Ocak-Ağustos döneminde 1.357 milyon ABD doları net geri ödemede bulunmuştur.

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın ilk sekiz ayına göre 6.487 milyon ABD doları azalarak bu yılın aynı döneminde 2.625 milyon ABD doları olmuştur. Bu dönemde bankaların uzun vadeli kredilerde net geri ödeyici, kısa vadeli kredilerde ise net kullanıcı olduğu göze çarpmaktadır.

Aynı dönemde, diğer sektörlerin net kredi kullanımı 1.861 milyon ABD doları azalarak 3.835 milyon ABD doları olmuştur.

Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında, yılın ilk sekiz ayında 1.397 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.

Yurtdışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları bu dönemde 7.595 milyon ABD doları, Türk Lirası mevduatları da 1.507 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

Bir önceki yılın ilk sekiz ayında 4.662 milyon ABD doları artış gösteren rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, bu yılın aynı döneminde 15.735 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir