Bütçe Rakamları / Mayıs 2017

Bütçe Mayıs Ayında 6,4 Milyar TL Fazla Verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin Mayıs ayında 6,4 milyar TL fazla verdiğini bildirdi.

Sn. Bakan’ın bütçe rakamlarına ilişkin değerlendirmeleri şöyle oldu:

Mayıs ayında bütçedeki iyileşmeye vergi gelirlerindeki yüksek oranlı artış katkı sağlamıştır. Mayıs ayında vergi gelirleri; kurumlar vergisi, ithalde alınan KDV ile gelir vergisindeki yüksek oranlı artışların etkisiyle yüzde 20,3 artmıştır. Bu artışa Mayıs ayında 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan vergi yapılandırma geliri de katkı sağlamıştır.

Ocak-Mayıs döneminde ise merkezi yönetim bütçesi 11,5 milyar TL açık verdi. Bu açıkta ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan teşviklerin önemli bir etkisi olmuştur.

Yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesi ile yılın geri kalanına ilişkin öncü veriler 2017 yılında ekonomik büyümenin OVP hedeflerimizin üzerinde gerçekleşebileceğini göstermektedir. Ekonomik aktivitedeki canlanma, vergi gelirlerini olumlu yönde etkileyecektir. Esas olan mali disiplinin yapısal olarak sürdürülmesidir. Hükümet olarak bu k

Raporun tamamı için TIKLAYINIZ.

T.C. Maliye Bakanlığı

Finkafe'de Paylaş