Brisa 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (20.02.2020)

BRISA 4. Çeyrek Değerlendirmesi

Şirketin net kar 4Ç19’da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %92 oranında artarak 39 milyon TL oldu. (4Ç18 Net Karı: 20 milyon TL) Yıllık bazda ise şirketin karı %19 oranında artarak 95 milyon TL’den 114 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin kar artışında finansman gelirlerinin artması ile giderlerindeki azalmanın etkili olduğu görülüyor. Satış gelirlerini 4Ç19’da %19 oranında artırarak 906 milyon TL’ye çıkaran Brisa’nın hem yurtiçi hem de yurt dışı satışlarını yıllık bazda artırdığı görülüyor.

Aktif ve öz sermaye karlılığını bir önceki bilançosuna göre artımayı başaran şirketin FVAÖK marjı hem bir önceki çeyreğe hem de geçtiğimiz yıla göre azalma gösteriyor. (FVAÖK Marjı %16.71, Aktif Karlılığı %2.32 ve Özsermaye karlılığı %12.54)

Şirketin nakit yönetiminde iyileşme olduğu dikkat çekiyor. Net yabancı para yükümlülüğü geçtiğimiz yıla göre 16 milyon TL artarak 74 milyon TL’ye yükselmesine rağmen şirketin toplam net nakit açığı ise 696 milyon TL azalarak 1.4 milyar TL’ye geriledi. Net borcunu da azaltan şirketin net borcu yıllık bazda %7 oranında azalarak 2.2 milyar TL’ye geriledi.

Şirket payları son finansal sonuçlarına göre hesaplandığında 25.96x F/K ve 8.58x FD/FVAÖK ve 3,30x PD/DD çarpanlarıyla işlem görüyor. F/K’nın son 5 yıllık ortalamasının %36 üzerinde olduğu gözleniyor. Sektörünün ortalamalarıyla karşılaştırıldığında ise primli görünen Şirket payları için bir hedef fiyat öngörümüz bulunmuyor.