Brent petrol: Durman noktasına gelen düşüş ve yükseliş

Brent petrol: Durman noktasına gelen düşüş ve yükseliş

Petrol için ilgili önceki yazıda düşüşe direndiğini belirtmiştik. Ortalamaya dönüş kuralı piyasalarda gezmeye devam ediyor ve doğru zamanlamayla kendini gösteriyor. Bu zamanlama üzerine fikir almak için dalga dağılımına bakmak gerekiyor. Bu dağılımın şekli farklı hikayeleri anlatmaya yaramaktadır. Enerji sektörü hisseleri, yatırım fonu, üzerinden de gelişmeleri destekleyecek gözlemler çıkmıştı. Geçmişte oluşan davranış kalıpları tekrarlandıkça sonuçlar da benzer olmaktadır. Bu kalıpların oluşumu için dalga dağılımı belirleyicidir.

Hareketli ortalamalar kıyas: baskı ne yönde gelişiyor?

Haftalık ortalama Basit Üstel Sapma (Bs-Üs)
5 dönemi 79.04 80.90 Negatif
10 dönem 81.35 81.13 Negatif
20 dönem 82.30 83.70 Negatif
50  dönem 94.31 87.70 Pozitif
100 dönem 88.83 84.88 ~ Nötr
200 dönem 70.70 76.68 Negatif

Haftalık ortalama üzerinden kurulan tablodan görüldüğü gibi, karışık seyir halen vardır ama düşüşe direnci kuvvetlendiren gelişmeler azalmış değildir. Farklı vadeleri temsilen ortalamaların yön değiştirmesi sırasında oluşan kırılımlar sonucu belirlemeye devam ediyor. Üstel ortalamaların basit olanı altında seyri yakın dönem satışların belirginleştiğine işarettir. Tersi olarak da, basit ortalamanın üstel halini aşması boğa piyasası için ihtimal puanı olmaktadır.

Bono getiri eğrisi gibi vade uzadıkça sapma eğiliminin (sağ kolon) düzgün dağılım göstermesi gerekse de çoğu piyasada olduğu gibi bu durum söz konusu değildir. Elbette bu şekilde oluşmasına sebep piyasa aktörlerinin, büyük paranın beklenti yaratma hikayesidir. Hikayeler medyada uçuşurken aradan sıyrılıp, gürültülere kapılmadan net tabloyu görmek için matematik yol yordam rehberi olmaya devam ediyor.

Temel kural gereği boğa piyasasının güçlenmesi için üstel ortalamaların davranışını incelemek birincil önem taşımaktadır: zamana yayılmış baskıdan çok, bir döneme yığılmış olanı göstermeye yaramaktadır. Bu açıdan bakarsak; 50 haftalık ortalama, yıllık ticaret içinde olanlar için cazip sinyaller sunmaktadır. Biraz geniş bakarsak bile, 100 haftalık ortalamanın veya 2 yıllık dönemin de bir karar aşaması içerdiğini rakamlar üzerinden görmekteyiz.

Haftalık bazda 50 ve 100 dönem hikayesi bize bir şeyler anlatıyorsa da, daha doğrulayıcı olmak isteyenlerin bakışında aylık ortalamalar önem taşıyabilir. Gerçekten; 10 aylık ortalamada üstel faktörü belirgin baskıya işaret etmektedir. Üstelik bu durumu 20 aylık ortalama da desteklemektedir. Klasik analiz tersine baskının tepki üretmeye yaradığını düşünenlerdeniz. Önemli olan zamanlamayı ortaya koyabilecek hesaplamayı yakalamaktır.

2023: yıllar öncesinden gelen satış baskısına tepki devam ediyor

– ortalamaya dönüş prensibi üzerinden sonuçlar örtüşüyor
– benzer davranış kalıplarının benzer sonuçlar ürettiği piyasalardayız