Borusan Şirket Haberleri – (23.08.2013)

ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na

Giriş

1. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) ekte yer alan 30 Haziran 2013 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık konsolide gelir tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu tarafımızca incelenmiştir. Şirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem konsolide finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

3. İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem konsolide finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına (Bkz. Dipnot 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Diğer hususlar

4. Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının denetimi ve 30 Haziran 2012 tarihinde sonra eren döneme ait dönem konsolide finansal tabloların incelemesi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 4 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiş ve 17 Ağustos 2012 tarihli inceleme raporunda Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanılmadığı ifade edilmiştir.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Baki Erdal, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 23 Ağustos 2013

KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr

Finkafe'de Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir