“Borsadan Uygarlığa” Kitabı – (Ücretsiz)

“Borsadan Uygarlığa” Kitabı

Arif ÜNVER ve Dursun Ali YAZ’ın hazırladığı  “Borsadan Uygarlığa” adlı kitabı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Ö N S Ö Z

Robert Hooke 1665 yılında ilk defa hücreyi bulduğunda, insan vücudunda 100 trilyonun üzerinde hücre olduğunu tahmin edebilir miydi? Ve bu hücrelerin 50 milyon tanesinin her saniye yenilendiğini bilebilir miydi? Bu soruların cevabını bilmemiz mümkün değil. Ama ortalama bir insanın vücudunda her saniye 50 milyon hücrenin yenilendiğini artık biliyoruz. Bu dönüşüm, insanoğlunun sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi için Allah’ın bir lütfu olarak karşımıza çıkıyor.

Allah’ın birçok lütfundan feyz alarak insanoğlunun hayatını kolaylaştıracak buluşlarda yine insanoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Tıpkı Ohio, Dayton’lu bisiklet ustaları olan Wilbur ve Orville Wright kardeşlerin 1899 yılında kuşların uçması hakkında herşeyi sistemli bir şekilde incelemeye başlamaları ve en nihayetinde bugün okyanusları saatler içerinde aşarak ulaşmamızı sağlayan devasa yolcu uçaklarına kadar uzanan ince bir yol… İnsanoğlu’nun feyz alacağı herşeyin doğada varolması bir realite…Hücre yenilenmesinde olduğu gibi “YENİLENME” !

Evet Türkiye’mizin de ekonomik modelinin yenilenme vakti gelmiştir…Ki sağlıklı bir şekilde arzu edilen hedefler gerçekleşebilsin… 100. yaşını kutlamaya hazırlanan Türkiye, 29-30 yaş aralığına sahip, toplamda 75 milyonu aşan nüfusuyla çok büyük bir hazineye sahip. Doğru ve kontrollü yönlendirildiği takdirde…

Kalkınmanın en önemli sac ayaklarından olan ekonominin gelişimi, Anadolu Toprağı’nın fedakâr insanlarının hak ettiği bir gerçektir…

Bu gerçekliğin somutlaştırılması için, teknoloji ve bilgi tabanlı “yeni nesil ekonomi” modelinin ülkemizde devreye alınması farz olmuştur. Zaman kaybı, hedeflerin gerçekleşmesi için sarfedilmesi gereken çabayı da çarpan etkisi ile artırmaktadır. Tamda bu noktada “yeni nesil ekonomi” modeli kavramı için farkındalığın toplumun eksiksiz tüm kesimlerinde vücud bulması büyük önem arz etmektedir…

1980 sonrası dışa açık ekonomi modelini benimseyen ülkemiz, artık yeni seviyeye geçerek, sahip olduğu genç nüfusa ihtiyacı olan ve hak ettiğini verebilen bir yapıya kavuşmak zorundadır.

Bu “yeni nesil ekonomi” modelinin realizasyonu için, artık demode olan salt

para ve maliye politikaları ile yönetim modelinin bir kenara bırakılıp, ekonomik kalkınmanın hane halkına sirayet etmesi için, Sermaye Piyasaları’nın devreye alınması kaçınılmaz olmuştur.

Ülkemizde, üretim faktörlerinin en önemli sac ayaklarından olan sermaye açığı probleminin kalıcı ve sağlıklı bir şekilde çözülmesi, Türkiyemizi birçok prangadan kurtaracaktır. Ve önünü açarak ferahlatacaktır!

Sermaye Piyasalarının en önemli bacağı olan özkaynak (hisse senedi) tarafının fiyat artış ve azalışları ile değilde, yaratttığı kaynak vasıtasıyla sağladığı avantajın öne çıkarılması ve bu yönde farkındalık yaratılması önem taşımaktadır. Üretimi destekleyen, istihdam dahil birçok mecraya sağlayacağı faydaların algılanıp, komisyonculuğa dayanan sermaye piyasası modelinin de terk edilmesi gereklidir…

Çörek otuna benzetmekte bir sakınca görmediğimiz, sermaye piyasalarının birçok ekonomik derde deva olduğu iddiasını sürdüreceğiz…

Gelir dağılımında varolan adaletsizliğin, dolaylı vergiler ile dolaysız vergiler arasındaki olumsuz dengesizliğin, sermaye açığının, istihdam sorununun ve dışa bağımlılığın başta olmak üzere birçok ekonomik ve sosyo-ekonomik problemin aşılmasında en önemli açarın “sermaye piyasası” olduğunu ifade etmek isteriz…

Halkımızın ve maalesef kimi yönetsel vasfı taşıyanların dahi, sermaye piyasası, borsa denilince, ‘Amaan hadi canım, kumarla işim olmaz’ dendiği ülkemizde, Sermaye Piyasası ve Borsa’nın yanlış anlaşıldığı kanaatine sahibiz…Bu kitabımızın içeriğinde, bu algıyı kırmak ve gerçek anlamda borsanın indiçıktı gibi haketmediği magazinsel tüketimine engel olarak, Büyük Türkiye için olmazsa olmaz bir kavram olduğuna ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamayı hedefledik…

Bu güzel ülkemize bir tuğlada bizden olursa, ne mutlu bize… Türkiye’nin Sigortası; Sağlıklı Sermaye Piyasası…

Arif ÜNVER, Dursun Ali YAZ
Ataşehir, 19 Aralık 2014