Borsa İstanbul Şirket Haberleri / Ziraat Yatırım – (22.01.2018)

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Sabah Stratejisi Raporu:

SABAH STRATEJİSİ

Davos haftasına Türkiye Cumhuriyeti’nin “Zeytin Dalı” harekatıyla başlıyoruz. Türkiye, Afrin’deki barış harekâtını uluslararası toplumun bilgisi dahilinde, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmekte. Harekatın evvelinde yeterli süre boyunca kamuoyuna otoriteler tarafından gerekli bilgilendirmeler sağlandı. Her harekatın kendi doğası gereği bazı bilinmezlikleri bulunur. Piyasa bu bilinmezlikleri otoritelerin kamuoyu ile iletişimi sürecinde fiyatladı. Harekât planlandığı gibi sürdükçe piyasa oynaklığını etkilemeyecektir. Zaman geçip hedeflere ulaşıldıkça piyasanın pozitif tepkisini görebiliriz.

Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantısı İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleşecek. Zirvede geçtiğimiz yıl Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in konuşması yakından izlenmişti. Şi, ABD’de Donald Trump’ın başa geçtiği konjonktürde içe kapanma risklerine karşı dışa açılma mesajını pekiştirmişti. Bu sene Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi’nin açılış konuşmasında söyleyecekleri yakından izlenecek. Çünkü; Hindistan kendisini, Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin dışında tutuyor. Küresel ekonominin ana tartışma konularından gelir dağılımının iyileştirilmesi de Davos’da bu sene izlenecek konu başlıklarından. Trump’ın Davos’a katılımı kesin görünmüyor. Ancak eğer katılırsa konuşmasında kendi görüşlerini empoze etmeyi sürdüreceği düşünülüyor. IMF de bugün Davos’da küresel ekonomiyi değerlendirdiği “Görünüm” raporunu açıklayacak.

Cuma akşamı ABD’de, senatörler federal hükümetin finansmana erişimini engellediler. Böylece federal hükümetin bazı işlevleri geçici bir süre tatil edildi. Federal hükümetin tatil edildiği dönemlerde çeşitli istatistik açıklamalarında aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu haftanın sonunda – Cuma günü – ABD’de dayanıklı mal (demirbaş) siparişleri ve dördüncü çeyrek büyüme verisi kesintiye uğrayabilir. Federal hükümet tatilinin piyasa ve reel ekonomi etkisi tatilin süresiyle ilgili bir konu. Çalışanların ücretleri genellikle tatil dönüşünde ödendiği için tüketim talebinde ciddi bir kayıp ortaya çıkmıyor. Tatilin çok uzun sürmemesi durumunda güçlü seyreden ABD ekonomisine yaklaşık %0,1 oranında tesir beklenebilir ki bu değer göz ardı edilebilir. Bunun haricinde S&P500, federal hükümet tatillerine tepkisiz. Tatillerin S&P500 getirisi üzerine ortalama etkisi sıfır (%0) çıkıyor. En son 2013 yılında tatil tecrübesi yaşamıştık. O dönemde ABD ekonomisi %4 oranında büyümeyi başarırken piyasalar değer kazanmışlardı.

“Zeytin Dalı” harekatının dışında bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantıları, ABD’deki federal hükümetin finansman krizi ve Davos zirvesi fiyatlamalarda etkili olabilecek diğer ana gelişmeler. Veri tarafında Avrupa’da PMI verileri, ZEW – IFO anketleri, Çin’de şirket karları izlenecek. Yurt-içinde de anket göstergeleri veri setini oluşturacaklar. Yarın tüketici güven endeksini, Perşembe günü de merkez bankasının İktisadi Yönelim Anketi’nde (İYA) reel kesim güven endeksini gözlemleyeceğiz.

S&P500, vadeli işlemlerde %0,1 oranında değer kaybederken, Dolar / TL kotasyonları 3,8265 seviyesinden geçiyorlar.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Isuzu (ASUZU, Nötr): 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi için Şirketin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında 6 Ekim 2017 tarihinde başlayan görüşme sürecinde bazı maddeler üzerinde kanunda belirlenen süre içerisinde anlaşma sağlanamadığından ötürü “uyuşmazlık tutanağı” imzalanarak arabuluculuk sürecine girildiği 4 Aralık 2017 tarihinde açıklanmıştı. Arabuluculuk süreci taraflar arasında bir mutabakat sağlanamadan tamamlanmıştır. Konu ile ilgili yasal süreç devam etmektedir.

Beşiktaş Futbol (BJKAS, Nötr): Beşiktaş Futbol, 1 Eylül – 30 Kasım döneminde (ikinci çeyrek) 6,7mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 13,4mn TL zarar kaydetmişti. Bu dönemki zararla birlikte Şirket’in 1 Haziran – 30 Kasım dönemindeki ( altı aylık-ilk yarı) zararı 3,9mn TL olmuştur. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 25,1mn TL kar elde etmişti.

Fenerbahçe Futbol (FENER, Negatif): Fenerbahçe Futbol, 1 Eylül – 30 Kasım döneminde (ikinci çeyrek) 121,2mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 81,5mn TL ana ortaklık zarar kaydetmişti. Bu dönemki zararla birlikte Şirket’in 1 Haziran – 30 Kasım dönemindeki ( altı aylık-ilk yarı)ana ortaklık zararı 95,5mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki ana ortaklık zararı 73,7mn TL idi.

Halkbank (HALKB, Öneri “AL”, Sınırlı Negatif): Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Halkbank’ın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli tahvilleri için sırasıyla BB+ ve BBB- olan kredi notlarını negatif izlemeye aldı. BB+ olan finansal kapasite notu da aynı şekilde negatif izlemeye girdi.

Turkcell (TCELL, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirket %100 bağlı ortaklığı Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin kaynak kuruluş olacağı yapıda KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. vasıtasıyla kira sertifikası ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvuru yapılmıştır.

18 Ocak 2018 Tarihli Turkcell raporumuz için tıklayınız…

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa geçici madde eklenerek, ihtilaflı veya inceleme aşamasında bulunan hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri, cezai şart ve bunların ferilerine yönelik konularda yapılandırma hükümlerine yer verildiğini 06.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile açıklamıştık. Söz konusu geçici madde kapsamında, Şirketin bağlı ortaklığı Avea, incelenmiş ve davalara konu olan hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri, cezai şart ve bunların ferilerine yönelik konularda yapılandırma hükümlerinden faydalanılmasına karar vermiştir. Bu çerçevede belirtilen konulardaki tüm ihtilaflar sona erdirilecektir. Bu kapsamda hesaplanan tutar, anapara için 210,5mn TL, Yİ-ÜFE faiz için 101,7mn TL olmak üzere toplam 312,2mn TL’dir. Ödemenin ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte (vade farkı eklenerek) yapılacaktır. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda, bu konuya ilişkin toplam 119,9mn TL (Anapara 66,7mn TL, Faiz 53,2mn TL) karşılık bulunmakta olup kalan tutar için 2017 yılsonu finansallarında karşılık ayrılması planlanmaktadır.  Söz konusu karar sonrasında, 6,3 milyar TL – 6,4 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülen 2017 konsolide FAVÖK öngörüsünde bir değişiklik olmamıştır.

27 Ekim 2017 Tarihli Türk Telekom raporumuz için tıklayınız…

SEKTÖR HABERLERİ

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, OSMEN.E, OYAYO.E ve SAFKR.E payları 22/01/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 05/02/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

Yatırım: Hazine Müsteşarlığı ‘ndan yapılan açıklamada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nezdinde 25mn EUR’luk işbirliği fonu oluşturulduğu duyuruldu. Söz konusu fon ile EBRD’nin Türkiye ve bazı ülkelerde yapacağı projelerin teknik destek ve yatırım hibesi gibi ihtiyaçları karşılanacak.

Rapor için tıklayın.