Borsa İstanbul Şirket Haberleri / Ziraat Yatırım – (15.03.2018)

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Sabah Stratejisi Raporu:

SABAH STRATEJİSİ

Amerika’dan gelen haberler küresel risk iştahını azaltırken, dün ABD borsaları günü ekside kapattı. Bu sabah ise Asya borsalarıyla beraber ABD vadelilerde kısmi yükselişler olsa da tepkiler zayıf. Bu hafta belirgin bir negatif ayrışma yaşayan Dolar / TL de 3,88 civarında hareket etmekte. Endeks güne hafif satıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Son günlerde genel olarak piyasa dostu olarak değerlendirilebilecek verilere rağmen, korumacı politikaların gündemdeki yerini koruması ve ABD’deki görev değişimleri piyasada stres yaratmakta. Dolar da küresel çapta değer kazanamamakta. Dolayısıyla, bugün yurtdışında açıklanacak verilerin etkisi sınırlı kalabilir. Yurtiçinde ise istihdam verileri, Şubat ayı bütçe gerçekleşmeleri ve merkez bankasının açıklayacağı beklenti anketi takip edilecektir.

ŞİRKET HABERLERİ

Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Pozitif):  Şirket mali yılının (31 Ekim-31 Ocak) son çeyreğinde 7,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 2,2mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Dönem satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %28,6 oranında artan şirketin brüt karı da %28,3 oranında artarak 221,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan operasyonel giderlerdeki %29,7’lik görece yüksek artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %20 oranında artarak 27,6mn TL’ye yükselirken, faaliyet kar marjı %6,85’ten %6,4’e gerilemiştir.  Finansman giderleri de 19,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 1 Şubat-31 Ocak dönemini kapsayan yıllık ana ortaklık net dönem karı 85,9mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yıla göre  %71,5 oranında artış kaydetmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,5220TL (net 0,4437TL) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir.

Mavi Giyim ayrıca 2018 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2018 yılında Türkiye’de 25 yeni mağaza açmayı hedefleyen Şirket, konsolide gelirlerde %25 oranında büyüme öngörmektedir. FAVÖK marjının da %14’ün üzerinde olması hedeflenirken, konsolide gelirin %5’i kadar da yatırım harcaması planlanmıştır.

AG Anadolu Grubu (AGHOL, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,1026548TL (net 0,0872566TL) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %0,4 temettü verimine denk gelmektedir.

Aksa Enerji (AKEN, Nötr): Şirket’in 2018 yılsonu beklentileri şöyledir: 11,3 TWsa satış hacmi, 3,4 milyar TL ciro,  840mn TL FAVÖK, 120mn TL yatırım harcamaları.

Verilen FAVÖK beklentisi içerisinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın payı 198mn TL iken Afrika’nın payı ise 642mn TL’dir. 2017 yılında Afrika Santrallerinin FAVÖK içindeki payı %74 iken, 2018 yılında bu oranın %76’ya yükseleceği öngörülmektedir.

Çimsa (CIMSA, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Şirket’in İstanbul Karayolu 22. Km. Çukurhisar – Eskişehir adresindeki Çimento Fabrikasında I. Üretim Hattı’nın hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde modifikasyonu ile 415.000 Ton/Yıl klinker kapasiteli beyaz çimento üretim tesis yatırımı tamamlanmıştır. Yapılan deneme üretimlerinin de başarıyla tamamlandığı ve satışa başlandığı duyurulmuştur.

5 Mart 2018 tarihli Çimsa Raporumuz için Tıklayınız…

Gözde Girişim (GOZDE, Nötr): %39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğu Şok Şok Marketler paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında,  SPK’ya 14 Mart 2018 tarihinde Şok Marketler paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır.

Global Yatırım Holding (GLYHO, Pozitif): Şirket ile Cem Okullu ve Cengiz Okullu arasında Şirketin başta %100 bağlı ortaklığı olan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin hisseleri olmak üzere Grubunun gayrimenkul yatırımlarının aşağıda ayrıca belirtilmiş olan Devre Konu Edilmeyen Taşınmazlar hariç tamamının alım ve satımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Konuya ilişkin olarak; Sözleşmeye konu şirketlere ait toplam Enterprise Value (EV-Şirket Değeri-) 298.038.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup İlk Satın Alma Bedeli toplam 79mn TL ve 23mn USD olarak kararlaştırılmıştır. İşbu bedel, Kapanış Günü’nde Şirket’in net borç durumu ve döviz kuruna göre fiyat ayarlamasına tabi tutularak ayrıca kesinleştirilecektir. Söz konusu tutarın 10,3mn doları ve (artı) kapanış düzeltmeleri tutarındaki kısmı, hisse devrinin tamamlandığı gün peşin olarak ödenecektir. Bakiye tutar ise Kapanış Günü döviz kuru üzerinden ABD Dolarına dönüştürülmek suretiyle vadeli olarak tahsil edilecek olup işbu bakiye tutar için teminat alınacaktır. Söz konusu işlem ile 44.3mn ABD Doları tutarında bir nakdin Şirkete girecek olmasının yanında, Grubun 38,1mn ABD Doları tutarında da borcunun azalması sağlanacaktır. Ardus’un ve Ardus Grup Şirketleri’nin banka kredi borcu ve finansal kiralama borçları da Alıcılar’a devredilecek olup bu krediler için Şirket tarafından verilmiş olan tüm kefaletler Kapanış Günü kaldırılacaktır.  Ardus’un hisselerinin devri ile birlikte Ardus’un sahibi olduğu tüm gayrimenkuller ve Ardus Grup Şirketleri’nin şirket hisseleri aşağıdaki sayılanlar hariç olmak üzere Alıcılar’a devredilmiş olacaktır.

Diğer taraftan İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Rıhtım Caddesi, N 51 Karaköy,  121 pafta, 77 ada, 61 parselde yer alan, Satıcı tarafından genel müdürlük merkezi olarak kullanılan, 943 m2 yüz ölçümlü “dükkanları olan kargir (Hüdavendigar hanı)” niteliğindeki gayrimenkulü ve Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Poyra köyü, Arapdamı mevkiinde yer alan 29.500 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki gayrimenkulü devre konu edilmeyen taşınmazlar ve malvarlıkları olarak satış kapsamının dışında tutulmuştur.

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Şirket portföyünde yer alan Ankara İş Kulesi’nin kiralama çalışmaları kapsamında, 25.756 m2’lik alan, piyasa koşulları çerçevesinde aylık 373.462 TL+KDV bedel üzerinden Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na kiralanmıştır. Söz konusu kiralama işlemi ile birlikte Ankara İş Kulesi’nde; doluluk oranı %100’e, toplam aylık kira geliri 442.894 TL+KDV’ye, yıllık kira geliri ise KDV hariç 5,3 milyon TL’ye ulaşmaktadır. (Ankara İş Kulesi’nin toplam aylık ekspertiz kira bedeli 455.000 TL+KDV’dir.)

16 Şubat 2018 Tarihli İş GYO Raporumuz için tıklayınız…

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, bu yıla ait hedeflerin gelirlerde %13-15 büyümeden %14-16 büyümeye, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefinin %33-35 aralığından %37-40 aralığına yükseltildiği ifade edildi. Şirket operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranını ise %18-19 aralığında tuttu. Turkcell 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde gelirlerde yıllık bileşik %14-16 arasında büyüme, %37-40 FAVÖK marjı ve %16-18 operasyonel yatırım harcaması öngörüyor. Açıklamada üç yıllık hedeflerin bu yıl uygulanmaya başlanan uluslararası muhasebecilik düzenlemelerini yansıttığına, bu düzenlemelerin FAVÖK marjını 4 ilâ 5 %puan yukarı çektiği ifade edildi.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “AL”, Nötr): 119 gün vadeli 200mn TL nominal değerli ve 217 gün vadeli 100mn TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 19-20-21 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 300mn TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450mn TL nominal tutara yükseltilebilecektir.

15 Şubat 2018 Tarihli Vakıfbank Raporumuz için tıklayınız…

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası’na gelen döviz havale akımları teminat gösterilerek seküritizasyon programı (Diversified Payment Rights, DPR) kurulması ve program kapsamında uzun vadeli fon temini için program kurucusu olarak Uluslararası bir banka yetkilendirilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

İcra ve İflas Kanunu: İcra ve İflas kanununda yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Desa Deri (DESA, Nötr): Aydın Kuşadası’nda bir yeni mağaza faaliyete geçmiştir. Kuşadası Alışveriş Merkezi Desa mağazasının alanı 185 m2‘dir.

Rapor için tıklayın.