Borsa İstanbul Şirket Haberleri / Ziraat Yatırım – (02.11.2017)

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Sabah Stratejisi Raporu:

SABAH STRATEJİSİ

İngiltere Merkez Bankası gününe FED’in yeni başkan adayını beklerken uyanıyoruz. &P500, vadeli işlemlerde %0,19 oranında değer kaybediyor, Dolar / TL kotasyonları 3,8046 seviyesinden geçiyorlar. ABD Başkanı Donald Trump, FED’in başkanlığı için göstereceği adayı bugün açıklayacağını belirtti. Basına yansıyan haberlere göre Trump’ın önereceği kişi FED’in mevcut yöneticilerinden Jerome Powell. Powell, FED’in başkanlığı görevine gelirse, Bernanke – Yellen ekolünün süreceği düşünülebilir. Her ülkede para politikasının kendine özgü tartışma alanları var. Örneğin enflasyon hedeflemesini 1980’lerin sonunda başlatan ülkelerde (Yeni Zelanda, Kanada) bugün para politikasının nasıl geliştirilebileceği tartışılıyor. Yeni Zelanda’da merkez bankasının görev tanımı, fiyat istikrarının yanına eklenecek istihdam hedefiyle zenginleştirilebilir. ABD, görev tanımı açısından FED’i zaten istihdam ile yetkilendirmiş durumda. ABD’de para politikası alanındaki tartışma faiz seviyesinin belirlenmesi üzerinde yoğunlaşıyor. FED başkanlığı için adı geçen kişilerden birisi Standord Üniversitesi öğretim görevlisi John Taylor. Taylor, kendi adı ile anılan kurala göre FED’in politika faizinin belirli ve mekanik bir kurala bağlanmasından yana. Son yıllarda FED yöneticileri para politikasının mekanik bir kurala bağlanmaması gerektiği yönünde ciddi bir tartışma içindeydiler. Bernanke – Yellen ekolü, faiz seviyesinin belirli bir kurala bağlanmadan yönetilebilmesi için ciddi mesai harcadı. Ekonominin, davranışsal yanı nedeniyle sürekli belirli bir kurala göre yönetilmesinin istenmeyen sonuçlara yol açabileceği yönünde FED yöneticileri hemfikirdiler. İlaveten güncel Nobel ekonomi ödülleri davranışsal ekonomi üzerine çalışan araştırmacılara verilmekte. Ekonomide mekanik yöntemlerden uzaklaşılmaya çalışılan konjonktürde John Taylor’un isminin FED başkanlığı için geçmesi piyasalarda ilgiyle izlenmekte. Eğer Taylor başkan seçilirse, kendi adıyla uygulanan kuralı devreye alıp alamayacağı sorgulanacaktır. Kendi kuralını uygulamaya geçirmesi durumunda ABD’de faizlerin hızla artma riski ortaya çıkıyor. Çünkü Taylor kuralına göre şu anda ABD’de faizlerin %3,75 oranında belirlenmesi lazım. Oysa ki FED’in mevcut politika faizi yalnıza %1,25 oranında (daha doğrusu %1 ila %1,25 bandında) ve önümüzdeki sene sonunda %2,25 oranına ulaşması öngörülüyor. Eğer Taylor kuralı devreye girerse ister istemez faiz etkisiyle ABD Doları’nda değer kazancı baskısı görebiliriz. Taylor kuralı tartışması dışında FED’in başına gelecek ismin ciddi bir tesiri olmayacaktır. Zira, ABD’de iktisadi faaliyet canlı gidiyor. Küresel ekonomideki senkronizasyon ve artan ticaret hacimleri, önümüzdeki dönemde ABD ekonomisi için umut verici gelişmeler. Enflasyon ağır da olsa %2 hedefine doğru tırmanıyor. Önceki gün açıklanan istihdam maliyet endeksi (ECI), işsizlik oranı ve enflasyon arasındaki bağın daha kopmadığını gösterdi. Bu nedenle önümüzdeki dönemde FED’in faizleri arttıracağı biliniyor. FED’in başına kimin geleceği orta ve uzun dönem fiyatlamalar açısından çok belirleyici görünmüyor. Ancak Taylor kuralı tartışması Gelişen Ülke kur ve varlıkları için bir risk unsuru. Kısa vadede ise; ister halihazırdaki başkan Janet Yellen yeniden atansın ister Bernanke – Yellen ekolü ile özdeşleştirilen Jerome Powell göreve gelsin mevcut fiyatlamaların sürdüğünü görebiliriz.

Öğleden sonra TSİ 15:00’de İngiltere (BoE) ve Çekya Merkez Bankaları’nın faiz kararlarını izleyeceğiz. Çekya’nın para politikasının faiz arttırımları ile normalleştirmeyi sürdürmesi bekleniyor. BoE’nin kararı ise haftanın olayı. İngiltere’de iktisadi faaliyetin dirençli çıkması faiz arttırımı için BoE’ye alan tanıyor. Sene içerisinde dönem dönem BoE’nin faiz arttırıp arttırmayacağı tartışması alevlenmişti. Para politikası kurullarında çekimser oy kullanan üye sayısı artış eğilimindeydi. Genel anlamı ile iktisadi faaliyetteki görünüm BoE’nin temkinli yaklaşımıyla sonuçlandı ve faizlerde bugüne kadar bir değişiklik gerçekleştirilmedi. Aslında bugün de faizin artacağı kesinlik kazanmış bir konu değil.  Günün sonunda oylamada Başkan Mark Carney’in oyu belirleyici kalabilir. BoE’nin kararını hangi tonda alacağı Sterlin üzerinde fiyatlamaları değiştirecek. Eğer olası faiz arttırımı yeteri kadar şahin tonda gerçekleşmezse Sterlin’de değer kazançları sınırlanabilir. Genel kanılardan birisi de BoE’nin bir seferlik (one and done) faiz arttırımı yapacağı yönünde. Brexit belirsizliğinde iktisadi faaliyetin seyrine göre bir sonraki faiz arttırımı Brexit sonrasına, 2019 yılı ortasına kalabilir. Eğer BoE bugün faiz arttırmazsa Sterlin’de değer kaybı ile karşılaşabiliriz.

Her Perşembe günü gibi bugün yurt-içinde döviz tevdiat hesaplarını (DTH) ve sermaye akımlarını TSİ 14:30’da izleyeceğiz. Yurt-dışında ise ABD’de verimlilikle ilgili birim maliyetler TSİ 15:30’da açıklanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola’nın 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 240,8mn TL ile piyasa beklentisi olan 214mn TL’lik karın üzerinde gerçeklemiştir. Satış gelirleri %22,5 artışla 2.750mn TL’ye, satışların maliyeti ise %20,8 artışla 1.796mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 3Ç2017’de brüt karını %25,7 artırırken, operasyonel giderlerdeki artış %24,5 olmuştur. Esas faaliyetlerden diğer giderlerden 4,3mn TL’lik gider yazılması sonucu faaliyet karı %24,8 artışla 391,7mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,3 puana artışla %14,2’ye yükselmiştir. 3. çeyrekte konsolide FAVÖK %23,7 artarak 518mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,1 puan artışla %18,8’e yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 5mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 386,6mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise geçen sene 99,5mn TL gider kaydeden şirket, 3Ç2017’de 76,1mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi kar 310,6mn TL’yi göstermiştir. 36,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 240,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2016’daki ana ortaklık net dönem karı 154,2mn TL idi. Şirket 2017 beklentisi olan Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli artış beklentisini korumuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık ana ortaklık karı 386,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 331,7mn TL idi.

Şekerbank (SKBNK, Nötr): Banka’nın net dönem karı 3Ç2017’de bir önceki çeyreğe göre %6,4 oranında azalarak 24,7mn TL’ye gerilemiştir. Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %6,8 oranında gerilemiş ve 294,5mn TL olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %14,9 oranında artarak 92,5mn TL’ye yükselmiştir. 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı döneminde göre %41,5 oranında artış kaydederek 76,3mn TL’ye yükselmiştir.

Akbank (AKBNK, Öneri “EKLE”, Nötr): Bir yıllık dönem içerisinde yurt dışında toplamda 6 milyar USD veya muadili yabancı para veya TL tutarına kadar, halka arz edilmeksizin birden fazla tahvil, bankacılık mevzuatına uygun sermaye benzeri borç veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

26 Ekim 2017 Tarihli Akbank Raporumuz için tıklayınız…

Kront Telekomünikasyon (KRONT, Sınırlı Pozitif): Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu olan bağlı ortağı Krontech, ürünlerini Meksika’da pazarlamak üzere Controltrack firması ile distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme çerçevesinde Krontech, Controltrack’den 142.295 USD’lik Meksika’daki ilk siparişini almıştır.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Pozitif): Şirket ile T.C. Maliye Bakanlığı arasında, Maliye Hazinesine ait Ankara Çankaya’da bulunan, 88,1bin mbüyüklüğünde arsalar için, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeline göre ihale edilmek üzere protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokole göre ihalede oluşacak “Şirket payı Toplam Geliri”, %85’i “BAKANLIK” a, %15’i “EMLAK KONUT” a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.

Diğer yandan, geri alım programı çerçevesinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,64 TL- 2,70 TL fiyat aralığından 2.509.000 adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirket tarafından “Geri Alım Programı” çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 122.579.862 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %3,23 seviyesine ulaşmıştır.

Zorlu Enerji (ZOREN, Pozitif): Şirket’in %25 oranında iştiraki olan Dorad Energy Ltd. (“Dorad”) ve %42,15 oranında dolaylı iştirakleri Ramat Negev Energy Ltd. (“Ramat Negev”) ve Ashdod Energy Ltd. (“Ashdod”) şirketleri ile Yunan Petrol ve Doğalgaz Arama ve Üretim Şirketi Energean Oil & Gas S.A. (“Energean”) arasında “Doğal Gaz Alım Satım” anlaşmaları imzalanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Turizm Sektörü: Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan geçici verilerle hazırlanan “Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçiler, Yabancı ve Vatandaşlar” istatistiklerine göre, Eylül ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2016’nın aynı ayına göre %42,8 artarak 4,1mn oldu. Türkiye’ye Eylül’de 788.829 kişiyle en fazla yabancı ziyaretçi Rusya’dan geldi. Almanya’dan 422.955 kişi Türkiye’yi ziyaret etti. Ocak-Eylül dönemindeki ziyaretçi sayısı da 2016 yılının aynı dönemine göre %28,7 artarak 26,1mn oldu.

Rapor için tıklayın.