Borsa İstanbul Şirket Haberleri / Ziraat Yatırım – (01.03.2018)

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Sabah Stratejisi Raporu:

SABAH STRATEJİSİ

PMI gününe FED Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da söyleyeceklerini bekleyerek uyanıyoruz. S&P500, vadeli işlemlerde %0,26 oranında değer kaybederken, Dolar / TL kotasyonları 3,8050 seviyesinden geçiyorlar. Gün boyu sürecek PMI veri akışı, sabahın erken saatlerinde Asya ülkeleri ile başladı. Türkiye’nin PMI verisi TSİ 10:00’da, ABD’de ISM verisi (PMI karşılığı) TSİ 18:00’de açıklanacak.

Dün, SAMEKS endeksinin hizmet sektöründe 2,1 puan artışla 53,7 değerine artarken, imalat sanayisinde ise 3,1 puan azalışla 56,8 değerine gerilediğini gözlemledik (Şekil 1). Muhtemelen görece sıcak seyreden hava koşulları hizmet sektöründe canlılığın korunmasını sağladı. İmalat sanayisi ise uç seviyelere ulaştıktan sonra hızını düzeltme eğiliminde. Buna istinaden bugün imalat sanayisinde PMI değerinde sınırlı bir geri çekilme görebiliriz. Küresel iktisadi faaliyetteki sağlıklı seyri bu sabah Güney Kore’de açıklanan Şubat ayı ihracat verisi teyit etti. %4 oranındaki yıllık artış, Ocak ayının %22,2 oranındaki güçlü artışının üzerine eklenirken, %0,5 oranındaki piyasa beklentisinden yüksekti. İlaveten Çin’de KOBİ ağırlıklı Caixin PMI verisi de gücünü korurken, beklentilerin üzerinde açıklanmayı başardı.

Her Perşembe günü gibi yurt-içinde döviz tevdiat hesaplarını (DTH) ve sermaye hareketlerini TSİ 14:30’da izleyeceğiz. Yurt-dışında İspanya (TSİ 11:00) ve İtalya (TSİ 13:00) büyüme verilerini güncelleyecekler. ABD’de Ocak ayı kişisel harcama raporu TSİ 16:30’da yayımlanacak. Ocak ayında kişisel tüketim harcamalarının (PCE) hangi ölçüde arttığı enflasyon fiyatlaması açısından kıymetli bir veri.

FED Başkanı Jerome Powell’ın Meclis savunması bugün Senato ile devam edecek. Önceki akşam milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtla piyasadaki risk iştahını kısmen azaltan Powell’ın bugün senatörlere vereceği cevaplar bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Alarko Carrier (ALCAR, Nötr): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı 17,5mn TL ile bir önceki yılına aynı çeyreğine göre önemli bir değişim göstermemiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,3 oranında artan şirketin brüt karı da %19,5 oranında artarak 45,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer faaliyet gelirlerinin 4Ç2016’daki 11,5mn TL’den 8,1mn TL’ye gerilemesine bağlı olarak faaliyet karı 21,5mn TL ile sabit kalmıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı karı 51,8mn TL ile bir önceki yıla göre %36 oranında artış göstermiştir.

Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 2,6TL (net 2,21) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %4,4 temettü verimine denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 15 Mayıs’tır.

Bizim Toptan (BIZIM, Nötr): Şirket 4Ç2017’de 210bin TL net dönem karı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 570bin TL zarar açıklaması yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 10,2mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri %20,8 oranında artarak 829,7mn TL olan şirketin brüt karı ise %62,5 oranında artarak 79mn TL olmuştur. Operasyonel giderlerdeki %30,1’lik artışın ve diğer faaliyetlerden kaydedilen 15,8mn TL’lik giderin etkisiyle 4. çeyrekte 879bin TL faaliyet karı oluşmuştur. 6,3mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden gelir ile 7,9mn TL’lik finansman giderleri sonrası vergi öncesi zarar 715bin TL’ye ulaşmıştır. Net dönem karı 210bin TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 net dönem zararı 30,4mn TL olmuştur. Şirket 2016 yılında 1,4mn TL net dönem karı kaydetmişti.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Negatif): Şirket’in 4Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 41mn TL ile piyasa beklentisi olan 76mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net kar 95,3mn TL idi. Doğuş Otomotiv’in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 4.718mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti de %18,9 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %20,6 artarak 414mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,1 puan artışla %8,8’i göstermiştir. Doğuş Otomotiv’in operasyonel giderleri aynı dönemde %8,9 oranında artmış ve 259,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 3,9mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 150,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 163,2mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 1,9mn TL gider kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 15,1mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 163,7mn TL olmuştur. Finansman tarafında 99,4mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 64,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 41,4mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 41mn TL’dir. 4. çeyrek kar rakamı sonrasında Şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 183,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem karı da 237,7mn TL seviyesindeydi.

Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,65 TL (net 0,5525 TL) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %7,6 temettü verimine denk gelmektedir.

Goodyear (GOODY, Pozitif): Goodyear’ın 4Ç2017 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,7oranında artarak 39,9mn TL’ye yükselmiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,9 oranında artarak 515,1mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %35,9 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %55,2 oranında artarak 89,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,8 puan artışla %17,3’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %39,7 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 13,3mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 61,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,7 puan artarak %12’ye yükselmiştir. Finansman tarafında 14,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 47,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 39,9mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 2,2 kat artışla 102,3mn TL’ye ulaşmıştır.

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 4Ç2017 net dönem karı 11,1mn TL olmuş ve 2016 4. çeyrekteki 2,1mn TL’lik net kara göre 5,4 kat artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,9 oranında artarak 79,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %76,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %127,6 oranında artarak 13,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,3 puan artışla %17,2’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 6,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 3,4 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 10,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3 puan artarak %13,1’e ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 2,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında 2,6mn TL’lik gider yazılmıştır. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 12,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 11,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 9,2 puan artışla %13,9 seviyesine yükselmiştir. 4. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin 2017 yılı net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 kat artarak 41,9mn TL’ye yükselmiştir.

Katmerciler (KATMR, Pozitif): Şirket’in 4Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1mn TL artarak 2,9mn TL’ye yükselmiştir. Katmerciler’in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 oranında artarak 61,7mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %4,1 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %100,9 oranında artarak 29,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 17,4 puan artışla %48’e yükselmiştir. Katmerciler’in operasyonel giderleri aynı dönemde %29,6 oranında artmış ve 12,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 4,7mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %70,6 yükselişle 22mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 8,9 puan artarak %35,7 olmuştur. Finansman tarafında 18,1mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 4,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 2,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 3 puan artışla %4,7 olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Katmerciler’in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 11,7mn TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 9,6mn TL idi.

Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Pozitif): Yataş’ın 4Ç2017’deki net dönem karı 17,8mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 5,4mn TL kara göre %230 oranında artış kaydetmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre dördüncü çeyrekte %37,6 oranında artan Şirketin brüt karı da 4Ç2017’de 85,7mn TL seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43,3 oranında artış sergilemiştir. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirketin 2017 yılı net dönem karı 69,3mn TL olmuş ve geçen yılın aynı dönemindeki 17,5mn TL’lik kara göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO’nun 4Ç2017 net dönem karı 340,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Beklenti 365mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Bir önceki yılın son çeyreğinde ise net dönem karı 856,7mn TL idi. Şirket’in kira gelirleri 4Ç2017’de 110,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24 oranında artış göstermiştir. Konut satışları ise yine bir öneki yılın aynı çeyreğine göre 172mn TL artış göstererek 217,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da 4Ç2017’de 193mn TL gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %110 oranında artış göstermiştir. Şirket’in 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre karının düşük gelmesinde ise önemli ölçüde yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkından kaynaklanmıştır. Son olarak, Şirket’in 2017 yılı karı 455,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın net dönem karı 1.172,4mn TL idi.

Şekerbank (SKBNK, Sınırlı Pozitif): Banka’nın 4Ç2017’deki net dönem karı 38,6mn TL gerçekleşerek bir önceki çeyreğe göre %56 oranında artış göstermiştir. Banka’nın 2017 yılı karı ise bir önceki yıla göre %8,2 oranında düşerek 114,9mn TL olmuştur.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Şirket’in gerçekleştirmiş olduğu vadeli satışlarından kaynaklanan alacaklarından 373,1mn TL tutarındaki kısmı “gayri kabili rücu” olarak temlik edilerek 282,4mn TL nakit tahsilat yapılmıştır.

Söz konusu 373,1mn TL içerisindeki TÜFE’ye endeksli olan alacakların TÜFE farkı gelirleri temlik işlemine konu olmayıp vadesinde şirket tarafından tahsil edilecektir.

Kordsa (KORDS, Nötr): Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,3438 TL (net 0,2922 TL) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %4,5 temettü verimine denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 2 Nisan’dır.

İş Bankası (ISCTR, Öneri “AL”, Nötr): İş Bankası, 2017 yılı karından C grubu hisse başına brüt 0,2948 TL (net 0,2506 TL) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %3,9 temettü verimine denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 3 Nisan’dır.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: TCMB tarafından Aralık 2017 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı. Buna göre, Aralık ayında Konut Fiyat Endeksi yıllık %11,15, aylık %0,71 oranında artış kaydetmiştir.

Pay Piyasası Taraf Bilgilileri: 2018 yılının Mart ayında taraf bilgisi kapatılacak olan paylar ASELS, PETKM, TAVHL, TOASO, TUPRS ve ENJSA olarak belirlenmiştir.

Turizm: Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan geçici verilerle hazırlanan “Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçiler, Yabancı ve Vatandaşlar” istatistiklerine göre, Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2017’nin aynı ayına göre %38,5 artarak 1,5mn oldu. Türkiye’ye Ocak’ta 154.296 kişiyle en fazla yabancı ziyaretçi İran’dan geldi. Gürcistan’dan 150.849 kişi Türkiye’yi ziyaret etti.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alkim Kağıt (ALKA, Sınırlı Negatif): Alkim Kağıt’ın 4Ç2017 net dönem karı 8,1mn TL olmuş ve 2016 4. çeyrekteki 13,2mn TL’lik net karın altında gerçekleşmiştir. Alkim Kağıt’ın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,2 oranında artarak 62,8mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %58,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %17,9 oranında azalarak 8,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 10,1 puan düşüşle %14,2’ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %10,5 oranında azalmıştır. Diğer faaliyetlerden de 7mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 13mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 26,2 puan azalarak %20,6’yı göstermiştir. Finansman tarafında 2,8mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 8,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 16,5 puan düşüşle %13 seviyesine gerilemiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 27,3mn TL olmuştur. 2016 yılındaki net dönem karı 26,5mn TL idi.

Rapor için tıklayın.