Borç Yükü Tavan Yaptı

Mahfi Eğilmez – 12.10.2017

Küresel kriz küresel bir borç artışı yarattı. Bütün dünyada borçlarda artış oldu. Aşağıda gelişmiş ülkelerden seçilmiş olanlar ve gelişmekte olan ülkelerden seçilmiş olanlarda 2006 ile 2016 arasında ortaya çıkan borç yükü artışını gösteren iki tablo sunuyorum (her iki tablo için de kaynak: IMF, Fiscal Monitor, October, 2017.)

Aşağıdaki tablo gelişmiş ekonomilerdeki durumu gösteriyor.

ABD Japonya İngiltere Fransa İtalya Kanada G. Kore
Kamu Kesimi 2006 64 184 41 64 103 70 29
Kamu Kesimi 2016 107 239 89 96 133 92 38
Hane halkları 2006 96 59 90 44 36 74 70
Hane halkları 2016 79 57 88 57 42 101 93
Reel Kesim 2006 65 100 79 56 67 76 83
Reel Kesim 2016 72 92 73 72 71 102 100
Toplam 2006 225 343 210 164 205 221 183
Toplam 2016 259 388 250 226 246 295 232
Toplamda Artış 15,1 13,1 19,0 37,8 20,0 33,5 26,8

 

Tabloya göre küresel krizin borç yükünü en fazla artırdığı ekonomi Fransa olmuş. Onu Kanada ve Güney Kore izlemiş. Bu tabloya alınan 7 gelişmiş ülkede toplam borç yükünün yüzde 226 ile 388 arasında değiştiğine dikkat çekmekte yarar var. Borç yükü rekoru yüzde 388 ile Japonya’da bulunuyor. Yani Japonya’da toplam borç yükü GSYH’nin yüzde 388’ine denk geliyor. Güney Kore dışındaki gelişmiş ekonomilerde asıl artış kamu kesimi borç yükünde olmuş. Kanada’da reel kesimin de borç yükü önemli artış sergilemiş.

Aşağıdaki tablo gelişme yolundaki ekonomilerdeki durumu gösteriyor.

Çin Brezilya Hindistan Türkiye G. Afrika Endonezya Rusya
Kamu Kesimi 2006 25 66 77 45 31 36 10
Kamu Kesimi 2016 44 78 70 28 52 28 16
Hane halkları 2006 11 14 10 9 39 11 8
Hane halkları 2016 44 23 10 18 35 17 16
Reel Kesim 2006 105 39 38 27 33 14 32
Reel Kesim 2016 165 44 45 67 37 23 52
Toplam 2006 142 118 125 81 104 61 49
Toplam 2016 254 145 125 113 124 68 84
Toplamda Artış 78,9 22,9 0,0 39,5 19,2 11,5 71,4

 

Tabloya göre Hindistan’da kamu kesimi borç yükü azalırken reel kesimin borç yükü artmış buna karşılık borç yükü toplamda değişmemiş. Toplamda artış rekoru yüzde 78,9 ile Çin’e ait bulunuyor. Çin’de hem kamu kesiminin hem hane halklarının hem de reel kesimin borç yükü ciddi artış sergilemiş. Çin’i yüzde 71,4 ile Rusya izliyor. Rusya’da da Çin’de olduğu gibi bütün alt kategorilerde artış var. Borç yükü artışında üçüncü sırada yüzde 39,5’luk artış oranıyla Türkiye yer alıyor. Türkiye’de kamu kesimi borç yükü düşerken hane halklarının ve reel kesimin borç yükü artmış görünüyor. Özellikle reel kesim borç yükü artışı önemli oranda olmuş.

Asıl büyük sorun gelişmiş ekonomilerde olmakla birlikte gelişme yolundaki ekonomilerde de borç yükü küresel krizle birlikte çok ciddi bir sorun haline gelmiş görünüyor. Dünya, küreselleşmeyle birlikte ekonomik ve finansal özgürlüğün sınırlarını aşırı biçimde zorlayarak hızlı büyüdü. Küresel kriz boyunca da para basarak büyümeye daha düşük düzeyde de olsa devam etti. Sonuçta karşımızda devasa bir borç yükü oluştu. Geçmişte borç yükü sorunları Latin Amerika borçları gibi bölgesel sorunlar olarak karşımıza çıkıyordu. Oysa şimdi neredeyse bütün dünya borçlu bulunuyor. Önümüzdeki dönem küresel sistemin çevreye zarar vermeden çözmesi gereken en önemli sorunların başında bu büyük borç yükü geliyor.