Bolu Çimento 2014 / 6 Bilanço Analizi / Tekstil Yatırım – (07.08.2014)

GÜÇLÜ FA (VÖK)ALİYET KARI TAM KAPASİTE

Bir önceki çeyrekte 17 mn TL kar açıklayan şirket 2014 yılı altı aylık dönemde 43.8 (16) milyon TL kar açıkladı.

- Net satışlar altı aylık dönemde önceki çeyreğe göre %113 artarken, brüt kar %138, FAVÖK %124 arttı.

- Faaliyet karı geçen seneye göre %153 artarak 51 (20) mn TL, FAVÖK %127 artarak 55 (24) mn TL olarak gerçekleşti.

- Önceki çeyrekte 33.9% olan brüt marj %37.8 (25.8), %26.5 faaliyet marjı %31.3 (17), %32.6 FAVÖK marjı ise %34.2 (20.8) oldu.

- Yıllık bazda ise brüt kar %103, faaliyet karı %154, FAVÖK %127, net kar ise %170 artış gösterdi. Marjlarda ise %12-14 arasında artış görülüyor.

- 1,5 milyon ton/yıl klinker, 4 milyon ton/yıl çimento ve cüruf öğütme kapasitesine sahiptir.

- 01 Ocak-30 Haziran 2014 klinker kapasite kullanım oranı önceki çeyrek %85 ile aynı kalırken (%81), önceki çeyrekte %67 olan çimento kapasite kullanım oranı %69 (%62) olarak gerçekleşti.

- Ankara pazarının gelişmesi ve şirketin pazardaki rekabet gücünü kaybetmemesi için Ankara şubesinde döner fırın yatırımı devam etmektedir. Planlanan devreye alma tarihi Mayıs 2015’tir.

- Atık Isı Enerji Santrali Yatırımı ile ilgili olarak 07.05.2013 tarihli 110097 nolu, Ankara şubesindeki döner fırın yatırımı ile ilgili 12.05.2014 tarihli 114791 nolu gümrük muafiyeti ve katma değer vergisi istisnası destek unsurlu yatırım teşvik belgeleri alınmıştır.

- Şirket 2014 yılında tam kapasite ile çalışmayı hedeflemektedir. Tam kapasite çalışmasının yanı sıra, yurtiçi talebi karşılamak için klinker satın almaya devam eden Bolu Çimento, 6 aylık dönem itibariyle operasyonel karını 2.5 katına çıkarmıştır. Öğütülmüş cüruf satışları canlılığını korumakta ve ciroya katkıda bulunmaktadır.

- Marmaray ve İzmit Körfez Geçiş Projeleri için özel üretim yapan, petrol sondaj kuyuları için üretmekte olduğu API Kuyu Çimentosu için Amerikan Petrol Enstitüsünden lisans almıştır.Haziran ayında şirket Ankara öğütme ve paketleme tesisine döner fırın yapılması ve ilave bir çimento değirmeni kurulması yatırımı ile ilgili olarak Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsurlu yatırım teşvik belgesi almıştır.Ankara yatırımı tüm hızıyla devam etmekte olup 1 Milyon Ton/Yıl kapasiteli 75 Milyon Euro bütçeli yeni fırın hattının Mayıs 2015’de devreye alınması beklenmekteydi.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir