BJKAS, GSRAY Ve TSPOR Grafik Analizleri: Kredilendirme Kuruluşu Pozitif

Fitch, “Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi para politikası kredibilitesinin artması ihtimalini doğuruyor.” öngörüsünde bulundu. Fakat, Maliye Bakanı’nın değiştirilmesinin ekonomik reformu hızlandırıp hızlandırmayacağı belirsiz denmektedir. Birçok yorumcu ise, gelişmiş ülkeleri zorlayan coronavirüsünün ikinci büyük dalgasından endişe etmekte.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak Berat Albayrak’ın yerine bugün göreve başlayan Lütfi Elvan yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır.” Bununla birlikte şunları ekledi: “Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız.” Bu demek oluyor ki ekonomide hem makro değişkenler hem de corona ile oluşan yeni sektörlere ve kurallara dair işleyiş gözden geçirilecek. Bu önemli bir adım olabilir. Zira sonraki yıllarda artık turizm ve seyahat ekonomileri tekrar gözden geçirilerek, gerekirse yerine ekonomi paketlerinden çok, ekonomi iyileştirmelerine gereksinim duyulmaktadır.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BJKAS, 3.15 fiyat bandında % −3.08 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 33.418M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafik, genel rating ‘in Nötr sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 780M’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.747B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −91.05 olduğu anlaşılabilir.

Performans: haftalık % 9.76, aylık % −8.43, çeyrek dönem için % 13.72 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 28.57 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 4.86 TL ve en düşük 1.32 TL olduğunu belirtelim.

Volatilite yüzdesi % 7.67 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 240M ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.25882353 N oranındadır. ATR çizgisi 0.17281154 ve CCI20 çizgisi −6.76 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.09262532 A ve sinyal olarak −0.10341978 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.03 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 48.16 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 55.92 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 39.33 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.

Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 64.29 seviyesindedir. Malesef olumsuz.

Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.06 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 67.18 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.21666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.30444588 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 2.844368 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 3.4046 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 3.54775649 N ve 2.78724351 N olduğu görülebilir.

Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Nötr sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Nötr ve hacim olarak Nötr sinyali alınmaktadır. En azından hisse senedi dalgalı olmayan bir piyasa trendini yormaktadır. Grafik henüz alım yapmak için erken, fakat hisseyi alanlar bekleyebilir, atmosferini oluşturdu.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GSRAY, 3.89 olarak % 1.57 değerle kapanış gösterdi. 100.816M adet işlem hacmine ulaştı.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 2.068B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) -46.676M, net borcu (ESÇ) 1.374B ve net marjı (SOİA) −19.29 olduğu belirtilebilir.

Performans: haftalık % 18.6 ve aylık % −6.71 seviyelerinde. Son 3 aylık % 51.95 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 91.63 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası(TRY) ve en düşük 1.31 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir.

Volatilite olarak % 9.55 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 540M ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.41429412 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.23710477 ve CCI20 seviyesi 42.36 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.10615198 A ve sinyal olarak −0.12531312 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.26 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 54.78 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 60.79 N iken, Stokastik %D çizgisi % 40.14 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 71.43 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.10 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 62.12 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.93 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 0.60667124 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 3.242 A çizgisinden takip edilebilir. Parabolic Sar ‘ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.9822 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.28358902 N ve alt seviyesi 3.17141098 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Son zamanlarda güçlü bir “çıkış yakaladı”. Hisse, sadece spor sektöründe görülebilir fakat otel ve mağaza anlamında da stratejik iş planları gerçekleştirdiğinden orta vadede takibe ve kar odaklı bekleyişe devam sinyali vermektedir. Bu hafta Fib’i geçemezse tekrar 3.50 kademelerine iniş gerçekleşebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TSPOR, 4.38 olarak % −2.88 değerle seansı sonlandırdı. 32.334M adet işlem hacmi gerçekleşti.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 1.065B’dur.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -36.3M, net borcunun (ESÇ) 955.149M ve net marjının (SOİA) −66.60 olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık % 13.18 ve aylık % −12.22 seviyelerinde. Son 3 aylık % 15.26 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 103.72 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 9.02 TL ve 52 hafta en düşük 1.4 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.

Volatilite: % 11.89 seviyelerini görmekteyiz. Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.39444118 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.27438388 ve CCI20 seviyesi 28.25 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.17746084 A ve sinyal olarak −0.23478758 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.51 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 49.45 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 62.94 N iken, Stokastik %D çizgisi % 45.29 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.49 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.

Boğa ayı gücü: 0.6534511 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 3.87212051 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 4.9042 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 4.8813363 N ve destek seviyesinin 3.6536637 N olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Fakat supertrend gibi kendini kanıtlamış bir osilatör Al verdi ve Cuma güne kadar SMMA’da Al verirse, tüm bağımsız değişkenleri ve yatırımcı kimliğinizi ortaya koyarak orta vadede bir yatırım kararı alabilirsiniz. Yatay Fib, biraz uzun bir trend olacağına dair bir izlenmin sağlıyor.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, kredilendirme kuruluşlarının öngörüsü önemli. Türk lirasının %5 değer kazandığı haberleri 1 gün bile geçerliliğini koruyamadı. Dün TL’nin değer kazanmadığını ne kadar yukarı ve aşağı dalgalandırılabildiğini bu sebeple birlik ve beraberlik vurgusu yapmıştık. 19 Kasım PPK bekleniyor. Bu demek oluyor ki, güçlü ekonomiden önce ulusal bilinç ve yeni makro-ekonomi değişkenlerine uyum daha önceden geliyor. Post-neo-liberal ekonomide salt olarak; ne para basmanın, ne makam değişikliğinin, ne geçici likidite para paketlerinin, ne de yabancı sermayeye hay-hay deyip her istediğini emre yoran bir iç piyasa ekonomisi kabul edilemez. Orta ve uzun vadede azalan turizm gelirleri ve cari açığımız için bölgesel istikrar sağlanmalı ve dikkatle para politikaları geliştirilmelidir. Bununla birlikte Azerbaycan’ın işgalden kurtulması Kafkasya’nın ekonomisini güçlendirecektir

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir