Bizim Toptan 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (14.03.2023)

Operasyonel karlılıkta güçlü performans (+)

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Uzun Vadeli Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 30,02 TL
Hedef Fiyat: 70,00 TL

Bizim Toptan, 4Ç22 döneminde beklentimizin ve piyasa tahminlerinin üzerinde, yıllık %206 artışla 186 mn TL net kar açıkladı. Finansallarla birlikte şirket, 2023 yılına ilişkin ana kategori büyümesi beklentisini %60(+/-5p) ve FAVÖK marjı öngörüsünü %5-%6 olarak duyurdu. Finansalların hisse fiyatına pozitif yansımasını bekliyoruz. Beklentimizin üzerindeki operasyonel sonuçlar ve açıklanan beklentilerle birlikte Bizim Toptan için hisse başı fiyat hedefimizi 44,00 TL seviyesinden 70,00 TL seviyesine revize ediyoruz. Kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” olan önerilerimizi ise koruyoruz.

• Gelir büyümesinde şirket hedefini aştı – 4Ç22 döneminde, satış kanallarındaki doğru pozisyonlanma sonucu tüm müşteri gruplarına yapılan satışlardaki artış, SEÇ market ve Bizim Toptan mağaza açılışları, talep koşullarındaki iyileşme ile birlikte şirketin satış gelirlerinde yıllık %110 büyüme gerçekleşti. Şirketin satış geliri 4Ç22 döneminde, beklentilerin hafif üzerinde artarak 4,70 mlr TL’ye ulaştı. 2022 yılının tamamında şirketin ana kategori büyümesi, hedefi olan %95 (+/-5p) seviyesini aşarak yıllık %107 artışla 11 mlr TL oldu. Toplam satış geliri ise sigara ve şeker haricindeki satışların desteğiyle 14 mlr TL’ye ulaştı. 2022 yılında, şirketin mağaza sayısı 180’e (2021:173) ve SEÇ operasyonu içindeki mağaza sayısı 2.409’a (2021: 1.726) yükseldi.

• Operasyonel performans güçlü seyretti – Müşteri ve ürün karması yanı sıra sigara fiyatlarındaki kısmı artışın desteğiyle brüt kar marjında %14 seviyelerini son çeyrekte de sürdüren şirketin, 4Ç22’de FAVÖK’ü beklentimizin ve piyasa tahminlerinin üzerinde, yıllık %64 artışla 248 mn TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK marjı ise yıllık 1,5 puan daralarak %5,3 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın son çeyreğini 61 mn TL net karla tamamlayan Bizim Toptan, 4Ç22 döneminde ise beklentilerin oldukça üzerinde, 186 mn TL net kar açıkladı. Yılın tamamında ise net kar yıllık %238 artışla 278,4 mn TL’ye yükseldi. Net kardaki yükselişi, operasyonel performansın yanında 159 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri de destekledi. Şirketin 3Ç22 dönemi sonundaki 228 mn TL seviyesindeki net nakit pozisyonu, 4Ç22 döneminde %42 yükselerek 322 mlr TL olarak gerçekleşti.

• 2023 yılına dair beklentiler açıklandı – Bizim Toptan, 2023 yılı ana kategori büyümesi (sigara ve şeker hariç) beklentisini %60 (+/-5p), FAVÖK marjı öngörüsünü %5-6 olarak duyururken, Bizim Toptan mağaza sayısını 183 (+/-3), SEÇ market mağaza sayısını 2.900 (+/-100) ve SEÇ marketler gelirini 5,1 mlr TL’nin üzerinde öngördü.

• Değerleme ve öneri – Şirketin 4Ç22 finansalları operasyonel tarafta beklentileri aşarken, net karlılık performansı da iyileşmeye devam etti. Şirket hisseleri son bir ayda endeksi %10,5 yenmeyi başardı. Sonuçlara piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyor, güçlü operasyonel performans ve açıklanan öngörüler ardından Bizim Toptan için hisse başı fiyat hedefimizi 44,00 TL’den 70,00 TL’ye revize ediyoruz. Kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” olan önerilerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım