Bizim Toptan 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Yapı Kredi Yatırım – (19.03.2018)

Bizim Toptan 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: TUT (Önceki TUT)
Mevcut fiyat: TRY8.79
Hedef fiyat: TRY10
Getiri: 14%

Yakın vadeli olumlu görünüm fiyatlandı

– Tavsiyemizi TUT olarak koruyoruz. Bizim Toptan için 12 Aylık hedef fiyatımızı 8.2TL’den 10.0TL’ye çekiyoruz ancak tavsiyemizi TUT olarak yineliyoruz. Şirketin 4Ç17 finansallarındaki olumlu gelişmeler ve şirket yönetimi’nin ileriye yönelik olumlu mesajları ışığında, başta brüt karlılık olmak üzere model tahminlerimizde değişikliğe gittik. Müşteri ve ürün alt kırılımında daha karlı segmentlere odaklanma yönünde şekillenen yeni şirket yönetiminin hedeflerini makul ve şirketin orta ve uzun vadeli görünümü için desteleyici buluyoruz. Ancak, bunun zorlu bir süreç olduğunu ve finansallara olumlu yansımasının zaman alabileceğini de not ediyoruz. Hissenin işlem gördüğü mevcut seviyelerin, ki ileriye dönük 12 aylık hedeflerimiz ışığında 65.7x F/K ve 10.5x düzeltilmiş FD/VAFÖK çarpanlara denk gelmektedir, yakın vadeli finansallardaki toparlanmanın fiyatlandığı yönünde değerlendiriyoruz. Daha yüksek bir değerleme seviyesi için operasyonel ve finansal toparlanmanın sürdürülebilirliğinin esas olacağı kanaatindeyiz.

– 4Ç17’de ne oldu? Bizim Toptan, 4Ç17 UFRS finansallarında 0.2 milyon TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz şirketin 1.2 milyon TL net zarar açıklayacağı yönündeyken, piyasa beklentisi 0.6 milyon TL net zarardı. Şirketin yıllık %21’lik büyümeyi işaret eden ciro artışının ana itici gücü yıllık %41 artan sigara satışları oldu. Sigaranın toplam satışlar içinde artan payının konsolide brüt karlılık üzerindeki olumsuz etkisini, ana kategori olarak adlandırılan sigara-hariç satışların brüt karlılığında ulaşılan %13.5’luk tarihi zirve ortadan kaldırdı ve şirketin brüt karı %63, brüt kar marjı ise 2.4 puan geçen senenin aynı çeyreğine göre arttı. Brüt karlılıktaki bu iyileşme, beklentilerimizin üstünde gelen faaliyet giderleri ve finansal giderler yüzünden, net karlılığa daha düşük bir oranda yansısa da şirket çeyreksel net kar marjını yıllık 1.5 puan arttırmayı başardı. Ticari alacak vadelerinde azalış, borç ödeme vadelerinde uzamayı işaret eden net işletme sermayesi tarafındaki olumlu gelişmeler, şirketin net naktinin 2017 sonunda 202 milyon TL seviyesine yükselmesini sağlarken, yeni mağaza açılışları ve mevcut mağaza portföyünün yenilenmesi nedeniyle yüklenilen yıllık 60 milyon TL’lik yatırım harcamasının (2016: 20 milyon TL) nakit akımı üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırdı.

– 2018’de ne bekliyoruz. 2018 yılında şirketin, 2017 yılında %75’i yenilenen mağazalarının yenilen müşteri ve ürün mix’i sayesinde ve son 3 senede açılan toplam 23 net mağazanın olgunlaşmasının etkisiyle %16 gelir artışı sağlayacağını ve bunun net kar rakamına, görece azalan finansman giderlerinin katkısıyla daha büyük oranda yansımasını bekliyoruz. Operasyonel karlılığın, artan ciroyla beraber iyileşmeye devam etmesini ve düzeltilmiş VAFÖK’ün 40 milyon TL’ye ulaşmasını bekliyoruz (2016: 37 milyon TL; 2017: 1.1 milyon TL).