Bitcoin: Zemin zayıf, malzeme kötü

Bitcoin (BTCUSD): malzeme ve zemin hesabıyla bina yükselir mi?

Son 1 ayın en düşüğüne yaklaşan bitcoin için 3 aylık getirinin 10 puan üzerinde olması halen tatminkar görülüp yeni yükselişlerin önünü kapatmasını düşünüyor olabiliriz.  Son 1 yıl dibinden % 70 yukarıda olduğunu düşünürsek bu “görünmez direnç” makul görülebilir. Diğer taraftan, 52 hafta zirvesinin % 15 altında olması da, düşüşün çok da dramatik olmadığını göstermektedir.  Beklentinin 2 taraflı tatminkar olması durumunda hikaye gerilim yaratmaz ve zamana yayılan hareket akışı görülebilir. Uzun vadeli beklentinin düşen dalgalanma etkisiyle tekrar yükseleceği beklentisi saklı tutulabilir. Son 1 yılın grafiğine bakınca, net şekilde yatay band oluşumu görülmedikçe hızlı hareketlerin oluşmadığını izliyoruz. Bu tür hızlı hareketler yüksek sapma demektir ve dalgalanmanın azalmasıyla kendini göstermektedir. Bitcoin bir varlık sınıfı olarak görülürse alternatiflerinin olduğunu ve getiri beklentisini farklı kaplara göre oluşturabileceğimizi bilmeliyiz. Diğer varlıklarla getiri ilişkisinin istatistiksel tablolarla doğrulanamayacağı ortama gitmekteyiz. Varyans, sapma veya benzer eğrilerin değişimleri üzerinden çok daha iddialı modeller kurmak gereklidir.

Kesişimler

Geçmişte fiyat üzerinden gelişen hareketli ortalamaların yönettiği/yönetemediği gelişmeler olmuştu: her kesişme bölgesinin veya seviyesinin anlamları tek başına zayıf kalmaktadır. Dalgalanmaların etkisiyle oluşan bu kesişmeleri sapma hesaplamaları sonrası kullanmak daha sağlıklı olacaktır.

18 / 40 =1 

2 ortalama kesiştiğinde aynı değere sahip olurlar ve oranları birim değere eşitlenir. Bu kesişim belli bir yön gelişiminin habercisi olsa da kaç vaka üzerinden doğrulanabildiği ve yüzdesel doğrulanması önemlidir.  Geçmişe bakınca 50.349 $ değerinden geçen piyasada bu ortalamalar eşitlenmişti. Ardından düşüş daha net görünüm almıştı. Tekrar eşitlenmeleri başka bir hikaye demektir ve yine trend dönüşü anlamına gelmemektedir.  Aşağıda tabloyu verelim

Hareketli ortalama kesişimleri / Oran = 1 Piyasa fiyatı ($)
18/40 = 1 50.349
9 /40 41.356
9/18 36.410

Bu kesişimlerin, yukarı hareketin başlaması halinde destek görmesi beklenebilir: yukarı hareket neden başlar veya başlamaz? Başlayan hareketin bu kesişimlerle doğrulanması kazancın önemli kısmının kaybedilmesi anlamına geldiğini farkında mıyız? Bu kaybın bir kısmını daha kazanca dönüştürmek için yeni modellere ihtiyaç vardır.

Yerel yüksekler devam eder mi?

– ortalamaların kesişmeleriyle geçecek piyasa vakaları devam edecektir

– esas problem kesişmelerin tanımladığı hareketi daha erken aşamada doğrulayabilmektir

– soruları azaltan modelimize göre: ortalamadan sapma eylemi yüksek şiddetli devam etmektedir

– hesaplamalardan bu gelişmeler çıkmadıkça etkisi olumsuz olacaktır: ayı piyasası eğilimi azalmayacaktır

– durum bu olunca orta vadeli beklentiler halen daha çok negatiftir: 40 – 50 hafta