Bitcoin yükselir mi?

Bitcoin hareketlerinde yükseliş hamleleri 2017 sonrası belirginleşirken, biriken geometrik enerji 2020 sonrası için olumlu sinyaller veriyor. Yaşanacak düşüş hareketi sonrası önemli yükselişler bekleyebiliriz.

Koruma mekanizması zayıflıyor
Temel olarak finansal varlıkların değerini koruma mekanizması olarak çalışan kripto paralar aslında dolaylı olarak varlıkların değerini sıfırlayabilir veya baskı altına alabilir. Bu bakışı kaçırmadan yatırım sürecini devam ettirmek gerekir.

Sert yükselişlerin düzeltmesi devam edecektir
Diğer varlık sınıflarında olduğu gibi geçmiş hareketleri geleceğin belirleyicisidir. Doğrusal hareketlerin temsili olarak çizilebilecek eğriden aşırı sapmalar düzeltme getirmeye devam ediyor. Son birkaç haftadaki yükselişi de ana çizgiye yönelim olarak görülebilir. Yine de temel soru masada: bu çizgi geçilebilecek mi?

Bu çizginin aşılmasını beklemiyoruz. Geçmişin geometrik enerjisi buna izin vermemektedir.  Önümüzdeki dönemde bu tür çizgiye yönelimlerin sıklaşması tüm piyasanın beklentisi olacaktır. Bu istek baskısına karşılık piyasayı düzenleyici “görünmez el” devreye girecektir. Hareketleri normalize edecek işaretler yeterince erken aşamada devam edecektir.

Ortalamalar arası sapmalara düzeltme
Beklentimiz, önemli ortalamalar arası aşırı sapmanın söndürülmesi yönlü gelişmenin olması yönündedir. Bu da demektir ki 10.000 seviyesi önemli direnç olarak bahar döneminde devam edecektir.  Enerji modeli gereği bunu belirtiyoruz.

Son 1 yıl hareketlerinde düzeltme devam ediyor
Benzer şekilde, basit bir eğilim çizgisi çevresinde hareket bekleyebiliriz. Çizgiden aşırı sapmanın tepki getirmesi için belirleyici geometri olarak açısal hareketleri görebiliriz. Yani son 1 yılın ilk 6ayında görülen hızlı yükselişin getirdiği yüksek açıya düzeltme devam edecektir.

Yukarı yönde hareketi gelecekte sınırlayacak işaretler de oluşmaya başladı: haziran 2020 sonrasında sert düşüşleri gerektirecek dalgalanmaları göstergelerde görüyor olmak riski arttırmaktadır. 9500 seviyesinin geçilmesini beklemezken, 5000 seviyesi için geometrik modeldeki işaretleri takibe devam edebiliriz.  Bahar dönemi dalgalanmalarının biçimi gelecekteki performans için şablon değerindedir.

Finans piyasalarında işlem yaparken klasik çözümlerden daha iyisi vardır, fırsatı keşfedici grafik bakış için eğlenceli vaka eğitimleri: https://www.paraborsa.net/iletisim/

Durgunluk döneminde, sürdürülebilir büyüme ölçekli kalmayı düşünen firmalar için nakit üreterek büyüme odaklı ticari yatırım ve pazar keşfi vaka çalışması:  http://www.ekonomist.com.tr/kapak-konusu/ihracati-artirma-yollari.html